Nyheter

1 av 4 känner sig tvingade att tumma på reglerna

Arbetsmiljöverkets undersökningar innehåller svar från arbetsgivare, bland andra från 800 arbetsgivare inom byggbranschen, om uppfattningar som rör omfattningen av fusk mot regelverken. Foto: Arbetsmiljöverket

1 av 4 arbetsgivare inom byggbranschen har uppfattningen att de inte kan överleva utan att fuska med regelverken, det visar en undersökning från Arbetsmiljöverket.
29 procent av arbetsgivarna inom bygg uppger också att de har fått osunda uppdragserbjudande, vilket är något högre än snittet.

Arbetsmiljöverket har intervjuat 3 200 arbetsgivare inom offentlig och privat sektor runtom i landet. De branscher som deltagit är bygg, transport, hotell- och restaurang samt verksamheter inom lant- och skogsbruk.

Frågorna handlar om vad arbetsgivarna har för uppfattning om attityder och beteenden inom deras egen bransch vad det gäller att konkurrera genom att bryta mot regelverk på arbetsmarknaden. 

Bland annat visar arbetsgivarundersökningen att 1 av 4 arbetsgivare inom bygg- och transportbranschen har uppfattningen att de inte kan överleva utan att fuska med regelverken. Detta att jämföra med att en av fem arbetsgivare överlag ger det svaret. 

– Framför allt är det de mindre företagen som uppger att de får svårt att klara sig utan att tumma på reglerna, säger Kicki Höök, Arbetsmiljöverket, som leder arbetet mot osund konkurrens.

På frågan vad skulle du spontant säga är den främsta orsaken till att regler om arbetsmiljö åsidosätts i din bransch, har byggbranschen svarat okunskap (24%), För att vinna affärer (11%) och Annat (53%).

– Exempel arbetsgivare har tagit upp under ”Annat” är: tidsbrist/press, stress, kostnader, ekonomi och pengar.

Vid fråga om osunda uppdragserbjudande så uppger något färre, 71 % mot snitt alla arbetsgivare 74%, av arbetsgivare inom bygg att de under de senaste tre åren inte har fått några osunda uppdragserbjudanden.

– Den vanligaste formen av osunt uppdragserbjudande i bygg skulle enligt arbetsgivarna ha inneburit att låta arbetstagare att bryta mot regler om arbetsmiljö.

4 av 10 arbetsgivare bedömer att upptäcktsrisken är låg vid fusk. Det handlar då om att betala svarta löner, bryta mot regler om arbetsmiljö, låta arbetstagare arbeta för mycket övertid samt ha arbetstagare utan giltigt svenskt arbetstillstånd. 

– Undersökningarna visar att ökad kontroll behöver gå hand i hand med information om konsekvenserna för individen, företaget och hela samhället att inte följa regler.

För att säkerställa att regler om arbetsmiljö följs tycker de svarande att staten skulle kunna genomföra fler/bättre kontroller (26%), mer/bättre information och utbildning (24%) och förenkla/verklighetsanpassa/branschanpassa regelverket (14%).

Undersökningarna är en del av ett större arbete för att motverka osund konkurrens. Arbetsmiljöverket har sedan en tid utökat samarbetet med polisen, Skattemyndigheten, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Ekobrottsmyndigheten.

– Nu har vi en bättre bild av attityder och beteenden om osund konkurrens. Det ligger ett stort ansvar på oss myndigheter, arbetsmarknadens parter och enskilda arbetsgivare att påverka situationen. Vårt mål är att risken för upptäckt ska öka, säger Kicki Höök.

Nu ska Arbetsmiljöverket gå vidare med resultatet och bland annat följa upp med djupintervjuer med företagen.