Nyheter

10 000 byggjobb bort <br></br> under 2009

Arbetslösheten stiger till nio procent år 2010, bedömer Arbetsförmedlingen. 145 000 jobb försvinner på två år. Redan nästa år väntas 10 000 byggjobb försvinna.

Framtidsutsikterna för byggföretagen ser dystra ut i Arbetsförmedlingens prognos för de kommande tre åren. 10 000 byggjobb bort under 2009 och fortsatt negativa framtidsutsikter även därefter. Men ett ljus i mörkret är anläggningssektorn, där Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen hålls på en god nivå genom fler offentliga investeringar inom järnvägar och vägar.

Enligt myndighetens bedömningar kommer arbetslösheten i riket som helhet att stiga från 6,2 procent i år till 7,6 procent 2009, och vidare upp till 9 procent under 2010.

Industrisektorn har drabbats hårt av en snabbt vikande orderingång, liksom byggsektorn. Under 2009 beräknar Arbetsförmedlingen att omkring 35 000 industrijobb försvinner.

— Arbetslösheten väntas öka mest bland ungdomar, men också mycket bland utlandsfödda eftersom ett stort och ökat antal från dessa grupper är på väg in på arbetsmarknaden. Vår ambition är att öka samarbetet med privata och offentliga arbetsgivare för att långsiktigt möta generationsväxlingen och den demografiska utvecklingen, säger Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Sysselsättningen väntas minska i samtliga län och framförallt i industritunga områden. Störst nedgång redovisas i Västra Götaland, medan mindre nedgångar än genomsnittet väntas i Skåne, Halland, Dalarna, Örebro och Norrbottens län.

Prognosen bygger på intervjuer med representanter för drygt 12 000 arbetsplatser inom det privata näringslivet, samt intervjuer med de flesta kommuner och landsting.