Nyheter

110 förlorar jobbet i byggkonkurs

Företaget Bygg Mark & Kabel i Malmö, BMK, har gått i konkurs. 110 personer förlorar sina jobb.

BMK har stora skulder och har stått under rekonstruktion sedan i höstas. Rekonstruktören har arbetat för att få till stånd en försäljning av bolaget för att få in nytt kapital.

Och en försäljning av BMK skedde strax före årsskiftet. Köpare var det nybildade bolaget Hobo, som fick BMK för en krona.

Men i förra veckan begärde BMK sig i konkurs.

– Vi valde att sätta oss i förarsätet för att få en möjlighet att genomlysa verksamheten och kom snabbt till slutsatsen att det inte var något att köra vidare på, säger Christian Rasmusson, representant för Hobo och ny styrelseledamot i BMK.

Fick ni inte korrekt information om BMK:s skick?
– Nej. Uppskattningen av underskottet för 2009 var felaktigt. Vi fick också uppgift om ett antal pågående verksamheter och så var inte fallet, säger Christian Rasmusson.

Rekonstruktören Bo Ahlenius är besviken över att konkursen inte kunde undvikas.
– Det är en väldigt stor besvikelse för mig, säger Bo Ahlenius.

Konkursförvaltare Hans Svedberg har avbrutit så gott som alla arbeten inom BMK.
– Mycket lite händer nu på grund av väderleken. Vi fakturerar ut arbete och inventerar, säger Hans Svedberg.

I nästa vecka planerar han att sätta ut en annons för att sälja tillgångarna i bolaget. Men han räknar inte med att fordringsägarna ska kunna få tillbaka sina pengar.

– De fysiska tillgångarna är inte värda speciellt mycket. En stor del av produktionsmedlen, maskiner och liknande, var leasade, säger Hans Svedberg.

BMK var skyldigt cirka 55 miljoner kronor när bolaget ansökte om företagsrekonstruktion. Den största fordringsägaren är Danske Bank, men sammantaget har olika leverantörer fordringar om cirka 40 miljoner på BMK.

Enligt Dagens Industri är det Percy Nilsson som står bakom bolaget Hobo. Det dementerar dock Christian Rasmusson.

Hobo ägs av Öresund Advokat, som i sin tur är helägt av Christian Rasmusson. Han uppger att Hobo startades som ett investmentbolag av lokala näringslivsföreträdare i Malmö. Hur dessa företrädare är inblandade i Hobo vill han dock inte berätta.