Nyheter

16 nya projekt för ett mera hållbart byggande

E2B2 stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en resurs- och energieffektiv byggd miljö. Foto: Getty Images

Renovering med 3D-printat återvunnet biomaterial, smarta solcellsfönster, högisolerande puts och klimatdeklarationer som styrmedel. Det är några av projekten som får finansiering av E2B2 för att öka takten mot en mera hållbar energi- och resursanvändning.

E2B2, energieffektivt byggande och boende, stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en resurs- och energieffektiv byggd miljö. I den senaste utlysningen fick Energimyndigheten in 63 ansökningar. Av dem startar nu 16 nya projekt som tillsammans får 45 miljoner kronor i stöd.

– Energifrågan är mer aktuell än någonsin och det finns ett stort behov av att öka takten på energieffektiviseringen. Därför är det glädjande att E2B2 fortsätter bidra med relevanta lösningar som både utgår från användarnas behov och möjligheter men också utvecklar aktörerna i sektorn, säger Anna Land, programansvarig för E2B2.

Projekten som får finansiering handlar exempelvis om att bygga om och nyttja det befintliga beståndet på nya och mer effektiva sätt och verktyg hjälper kunder, användare och fastighetsägare att göra smarta val för energiinvesteringar.

Andra projekt går ut på att anpassa energisystemen för att ta till vara på ny typ av energitillförsel, exempelvis restenergi från mobilbasstationer, eller för ny typ av elbehov, exempelvis när elbilar i allt större utsträckning laddas hemma. Teknisk utveckling är också i fokus i flera projekt till exempel för att utveckla bättre klimatskal och smartare fönster.

Om E2B2:

E2B2 är Energimyndighetens program där IQ Samhällsbyggnad fungerar som koordinator. Syftet med E2B2 är att ta fram ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen. E2B2 är nu inne på sin andra programperiod som pågår åren 2018-2024. Energimyndigheten avsätter 320 miljoner kronor i projektmedel till programmet men därutöver tillkommer finansiering från privat sektor.

Projekten som fick finansiering i E2B2:s senaste utlysning

 • Renovering med 3D-printat återvunnet biomaterial
  Koordinator: Chalmers Tekniska Högskola
 • Hållbara energival för husägare – vad passar bäst?
  Koordinator: Kungliga Tekniska Högskola
 • Bologi: människa, hållbarhet och energi i framtidens hem
  Koordinator: Chalmers Tekniska Högskola
 • När elbilen flyttar in – samkörning med värmepump
  Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden
 • Spara, energirådgivaren för din fastighet
  Koordinator: Kungliga Tekniska Högskolan
 • Utvärdering av tejp för lufttätning i småhus
  Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden
 • Utveckling av smarta solcellsfönster
  Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden
 • Varmvattensystem, förluster och legionella
  Koordinator: Kungliga Tekniska Högskolan
 • Återvinning av värme från basstationer i mobilnätet
  Koordinator: Kungliga Tekniska Högskolan
 • Mikronät för smarta och hållbara byggnader
  Koordinator: Kungliga Tekniska Högskolan
 • Klimatdeklaration för byggnader – ett legitimt styrmedel?
  Koordinator: Linköpings universitet
 • Nettonollenergi för byggnaders livscykel
  Koordinator: Uppsala universitet
 • Val av värme i nybyggda områden
  Koordinator: Chalmers Tekniska Högskola
 • Bolokal: att bygga om lokaler till bostäder
  Koordinator: Lunds universitet
 • Högisolerande puts för hållbar renovering
  Koordinator: Chalmers Tekniska Högskola
 • Effektiv renovering och underhåll av tegelfasader
  Koordinator: Lunds universitet

  Läs mer om projekten.