Nyheter

2018 rekordår för Skatteverkets kontroller av personalliggare

2018 gjorde Skatteverket totalt 15 204 kontroller i byggbranschen. Foto: Getty Images.

2018 gjorde Skatteverket totalt 15 204 kontroller i byggbranschen. 
I 13 procent av fallen beslutade myndigheten att utdöma kontrollavgifter.
– Det vanligaste felet är att personer inte är registrerade i personalliggaren, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.   

I januari 2016 infördes personalliggare i byggbranschen. Under första halvåret beslutade Skatteverket att inte ta ut några kontrollavgifter utan valde att tillämpade en mjuk linje så att systemet och tekniken skulle få sätta sig.

Sedan starten har Skatteverket genomfört totalt 37 756 kontroller i byggbranschen. I kontrollerna ingår dels kontroller av antalet byggarbetsplatser som motsvarar antalet byggherrar, dels antalet entreprenörer som kontrollerats på respektive byggarbetsplats.

– Lagen bygger på synlighet. Det allra viktigaste är att vi kan vara ute och göra kontroller, säger Conny Svensson.  

2018 är det år som det genomförts flest kontroller totalt sett, 15 204 stycken, vilket är 5000 fler än året innan. Dessa fördelar sig på 6 586 byggarbetsplatser respektive 8 618 entreprenörer. Att Skatteverket gjorde betydligt fler kontroller under 2018 jämfört med 2017 beror på att myndigheten fick extra medel i budgeten för just personalliggarkontroll. 

För 2017 gjordes 10 458 kontroller som motsvarar 4 138 byggarbetsplatser på vilka 6 320 entreprenörer kontrollerades.

Det vanligaste felet som Skatteverkets kontrollanter upptäcker är att personal inte är registrerad i personalliggaren, ett misstag som kostar byggherren 2500 kronor/person.

– Det finns personer som inte gärna vill skylta med sin närvaro.  

Under 2017 beslutades om kontrollavgifter vid 18 procent av besöken vilket ska jämföras med 2018 då siffran låg på 13 procent.

– Anledningen till nedgången är till stor del beroende på att rutiner börjat sätta sig på byggarbetsplatserna. Det är framför allt bland byggherrarna som andelen kontrollavgifter sjunkit mellan åren. Detta är mycket positivt eftersom rutiner med tillgängliga och fungerande personalliggare blivit väsentligt bättre, konstaterar Conny Svensson.

Sedan lagstiftningen om personalliggare infördes 2007 så har det totalt beslutats om kontrollavgifter till ett belopp om 257 730 000 kronor. 
– Tanken med avgifterna är att de ska verka avskräckande och bidra till att hanteringen av personalliggare sköts på ett korrekt sätt.

Det Skatteverket upptäcker i samband med kontrollerna kan sedan ligga till grund för att man inleder skatteutredningar.

Ett problem som man ännu inte kommit till rätta med är de oanmälda byggarbetsplatserna. 

– Dessa är ganska svåra att hitta. Här är tipsen från branschen viktiga. Bygg ligger ganska högt jämfört med andra branscher när det gäller tips. 2017 upptäckte vi cirka 300 oanmälda byggarbetsplatser och 2018 cirka 800-900 stycken.  

Med personalliggare och arbetsgivardeklaration på individnivå tycker Conny Svensson att Skatteverket har bra verktyg att bekämpa osund konkurrens och kriminalitet.

Signalerna från branschen är att vi skapat mer ordning och reda när spelreglerna har förändrats. Det går åt rätt håll även om det fortfarande finns mycket kvar att göra.  

 
FAKTA

Antalet kontroller i byggbranschen:

2016:       12 094 kontroller

2017:      10 458 kontroller

2018:      15 204 kontroller

Totalt:   37 756 kontroller