Nyheter

300 lägenheter ovanpå gallerian

Så här kan utsikten över gården bli. Bild: Riksbyggen

I Mölndals nya innerstad ska Riksbyggen bygga 300 nya lägenheter ovanpå den nya gallerian.
Projektet är ett samarbetet mellan NCC, Mölndals kommun och köpcentrumbolaget Citycon.

Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och byggandet kan starta.
I augusti byggstartar NCC och Citycon Mölndal Galleria, ett utvecklingsprojekt i miljardklassen.

NCC har tillsammans med köpcentrumbolaget Citycon ett hälftenägt projektbolag för utveckling, uthyrning samt uppförande av Mölndal Galleria.
Den planerade gallerian med tillhörande parkering kommer att bestå av cirka 70 butiker på drygt 24 000 kvadratmeter och invigning planeras till andra kvartalet 2018.
Projektbolaget ägs till lika delar av bägge parter. Citycon kommer att förvärva NCC:s andel när gallerian är färdigställd och avtalade villkor uppfyllda.

Ovanpå gallerian bygger NCC 145 av lägenheterna till ett ordervärde om 220 MSEK på uppdrag av Riksbyggen.
Preliminär inflyttning i lägenheterna räknas till hösten 2018. 
– Riksbyggens satsning i Mölndals nya innerstad är unik på det sättet att vi skapar tre olika bostadsrättsföreningar som har anpassats efter det skede du befinner dig i livet, säger Anders Sandberg, marknadsområdeschef Riksbyggen Väst.