Nyheter

46 procent i behov av ny arbetskraft

Foto: Getty Images

 Teknikkonsultföretag och arkitekter spår en ljusare utveckling efter ett rekordtufft 2020. Bland teknikkonsulterna är 46 procent i behov av ny arbetskraft. Samtidigt spår 47 procent av arkitekterna en ökad orderingång under det kommande halvåret, enligt en rapport från Innovationsföretagen.

Innovationsföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen visar att branschen (industrikonsulter, teknikkonsulter och arkitekter) som helhet tror på en positiv utveckling framöver. Det gäller både orderläge och sysselsättning. Andelen företag som tror på en positiv utveckling av orderläget under det kommande halvåret har ökat från totalt 43 till 49 procent.

– Coronapandemin har drabbat många av våra medlemsföretag i mycket hårt. Därför är det glädjande att se att många företag nu signalerar om en vändning, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

När det gäller orderläget är det arkitekterna som är mest positiva. 47 procent förväntar sig en ökad orderingång kommande halvår, enligt rapporten. Motsvarande siffra för teknikkonsulter är 38 procent.

Gällande förväntningarna på sysselsättningen de kommande sex månader är läget omvänt. Bland teknikkonsulterna är 46 procent i behov av ny arbetskraft medan endast 2 procent behöver dra ner på sin arbetskraft. Av arkitektföretagen behöver 38 procent av företagen anställa och 9 procent uppger ett neddragningsbehov.

– Vi ser en omfördelning mellan verksamhetsområdena där det största behovet av arbetskraft har skiftat från arkitekter- och teknikkonsulterna till industrikonsulterna.

Prisbilden under det kommande halvåret är man inte fullt lika optimistisk till. Endast sex procent av arkitekterna tror att den kommer förbättras. Siffran för teknikkonsulter är 18 procent.

Undersökningen bland Innovationsföretagens medlemmar genomfördes under april 2021.