Nyheter

ABB får stort installationsuppdrag för Markbygden Vind AB

ABB, har tagit hem en order på ett 400kV tvåbrytarställverk för Markbygden Vind AB:s vindkraftanläggning i Piteå kommun. Beställare är Svenska Kraftnät och det totala ordervärdet är cirka 105 miljoner kronor. Ställverket ska placeras i Råbäcken, 20 kilometer väster om Piteå, och ansluta till etapp 1 av Markbygden Vind AB:s storskaliga planer på vindkraftparker i området.

Markbygden Vind AB ägs av det svenska projekteringsbolaget Svevind och den tyska vindkrafttillverkaren ENERCON. Utbyggnaden är uppdelad i tre etapper och enligt planerna kommer vindkraftprojektet i Markbygden att år 2020 bestå av 1 101 vindkraftverk med en installerad effekt på cirka 2 500 MW, vilket motsvarar elproduktionen hos 2 kärnkraftreaktorer. I nuläget är det etapp 1 på 277 vindkraftverk som planeras att anslutas till ställverket i Råbäcken.

”Vi är mycket glada över denna beställning som innebär att ABB har fått förtroendet av Svenska Kraftnät att genomföra den största anslutningen av en vindkraftpark direkt till stamnätet”, säger Max Elvelo, kundansvarig för Svenska Kraftnät inom ABB. 

Stationen i Råbäcken kommer att levereras som en helt nyckelfärdig anläggning med ett tvåbrytarställverk för tre fack, dubbla samlingsskenor och utrustas med Combined frånskiljande brytare. I beställningen ingår även relä- och kontrollutrustning, mark- och byggnadsarbeten samt anslutning av ställverket till stamnätet.

”Konstruktionsarbetet av ställverket är redan i full gång. Markarbetet och uppförandet av manöverbyggnaden kommer att påbörjas nu i sommar. Den totala ytan för ställverksområdet är 40 000 kvadratmeter och manöverbyggnaden är på hela 600 kvadratmeter. Allt är väl tilltaget och förberett för en framtida utbyggnad av ställverket”, säger Thomas Mattsson, anbudsansvarig för kontraktet inom ABB:s enhet Substations inom division Power Systems.

En stor del av kraftutrustningen kommer att tillverkas vid ABB i Ludvika, bland annat brytare och mättransformatorer. ABB i Västerås svarar projektering, konstruktion och installation samt leveranserna av relä- och kontrollutrustning. 

Ställverket ska vara klart att ta i drift och kopplas in på stamnätet under juli månad 2013.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.