Nyheter

Allvarlig men hoppfull stämning i Glasgow

Jacob Birkeland, press och public affairs chef för Skanska. Bild: Skanska

I dag fredag avslutas klimattoppmötet COP26 i Glasgow. På plats finns Jacob Birkeland, press och public affairs chef för Skanska, som upplever att stämningen är allvarlig, men lätt hoppfull.
– Nu är det fokus på hur, säger han.
     

Skanska är, enligt Jacob Birkeland, på plats i Glasgow som en stor aktör i byggbranschen, och med innovativa lösningar på hur man kan utveckla och använda grönare betong, asfalt och stål. 

– Vi har erfarenhet kring detta. Vi söker samverkan mellan bolag, industrier och länder, säger han.

Enligt Birkeland är stämningen ”allvarlig, men lätt hoppfull”. 
– Majoriteten av världens länder delar nu problembeskrivningen. Nu är det fokus på ”hur”. Initiativ formas och konkreta planer redovisas gällande hur olika aktörer ska arbeta för att nå våra gemensamma klimatmål, säger han.

Hur mycket utrymme får byggsektorn på ett sådant här möte? 

– Detta är ju COP nr 26. Under tidigare klimattoppmöten har industrin fått relativt litet utrymme. Nu är det annorlunda. Dels är vi där, men även stora tonsättande organisationer som World Green Building Council. Fler och fler förstår att vår industri har ett stort ansvar för att minska utsläppen. Det förpliktigar.

Hur upplever ni att förhandlingarna har gått? 

– Med en dag kvar är det många rykten som florerar. Vissa mer positiva än andra. Med organisationen LeadIt, där vi är medlemmar, hade vi i tisdags möte med John Kerry som är USA:s särskilda sändebud vad gäller klimatfrågorna. Jag uppfattade honom som positiv och hoppfull. En stor nyhet idag är att världens två största utsläppare, USA och Kina ska samarbeta mer för klimatet. Ännu ett bevis på att fler delar problembeskrivningen och att det är tid för att verka.

Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen, ser stora möjligheter för byggsektorn att bidra i omställningsarbetet. Hon är själv inte på plats i Glasgow, men hennes bild av den här typen av klimatmöten är att man generellt ser på byggsektorn som ganska konservativ och inte så förändringsbenägen. 
– Det blir ofta så att de diskuterar byggsektorn i generella ordalag eller så lämnas det därhän. Det är de signalerna jag får, säger hon. 
Det är också därför som Byggföretagen nu vill gå ut och betona att verktygen, möjligheterna och kunskapen finns för att minska sektorns klimatpåverkan.
– Vi har det som krävs för att faktiskt förändra på ett sätt som är bra för klimatet. Man kan inte bara se på den kortsiktiga investeringskostnaden utan i stället de långsiktiga vinsterna som till exempel en ordentlig renovering av en fastighet innebär.

Marianne Hedberg lyfter särskilt fram återbruk som ett område där kompetensen och medvetenheten behöver förbättras.
– Projektet Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, är nominerat som finalist till priset ”Årets cirkulära initiativ” vid Återvinningsgalan. Inom projektet har verktyg utvecklats för att möjliggöra inventering av återbrukbara produkter och etablering av en marknad för kommersiellt gångbara mängder. Det finns goda exempel från genomförda projekt som visar att återbruk lönar sig både ekonomiskt och klimatmässigt, säger hon och fortsätter:

–  Att inte ta tillvara på material som nästan är nya är ju absurt. Det är en gåta att branschen har utvecklats på det sättet. 

Enligt Marianne Hedberg har många av diskussionerna i Glasgow handlat om hur rapporteringen ska göras. Vilka beräkningsmetoder ska användas så att resultaten blir jämförbara? Men det hjälper inte att länderna som kommer överens om diskussionen stannar vid statistik.
– Nu krävs handling! Upphandlingsmyndigheten levererar till exempel stöd så att offentliga upphandlingar ska kunna ställa krav på minsta möjliga påverkan. Kraven måste sedan förvaltas och följas upp genom hela värdekedjan – både vid nybyggnation och ombyggnad, säger hon.

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot ett hållbart, klimatneutralt och konkurrenskraftigt samhällsbyggande, enligt Marianne Hedberg. 

– Byggsektorns Färdplan pekar ut riktningen. Allt är inte färdigutvecklat – men det kan vi inte vänta på. Masstarten går nu och vi är alla anmälda.