Nyheter

Almedalsveckan ställs in

Arrangörerna i samråd med bland annat riksdagspartierna har beslutat att ställa in Almedalsveckan 2020. Foto: Anna Sjöström

Årets Almedalsvecka ställs in som en följd av coronaviruets och dess verkningar på samhället.
Det beslutade huvudarrangörsgruppen under onsdagskvällen.

Mot bakgrund av att folkhälsomyndigheten nyligen ytterligare skärpte sina rekommendationer, anser arrangören att det är omöjligt att genomföra arrangemanget i år. 
Huvudarrangörsgruppen för Almedalsveckan tog under onsdagskvällen ett enhälligt beslut att ställa in Almedalsveckan 2020.

– Vi kraftsamlar nu inför 2021. Vår ambition att erbjuda en trygg och säker mötesplats, som bygger på fysiska möten, försvinner därmed inte, säger Lisbeth Bokelund, ordförande, i ett pressmeddelande.

Coronavirusets verkningar är inte bara lokala och alla Sveriges regioner och kommuner är starkt påverkade. Att i detta läge förvänta sig fokus och engagemang på Almedalsnärvaro är inte rimligt, menar arrangörerna.

Huvudarrangörsgruppen har stor förståelse för att detta kommer få stora konsekvenser på det gotländska samhället, inte minst det gotländska näringslivet. Men de anser att under rådande förhållande måste prioritet ligga på att begränsa smittspridningen. 

– Att ställa in årets Almedalsveckan är det ansvarsfulla beslutet att fatta i nuläget, säger Lisbeth Bokelund. 

Beslutet är taget av huvudarrangörsgruppen i samråd med värden, Region Gotland och de åtta riksdagspartierna.