Nyheter

Andelen flerbostadshus med trästomme ökar

Foto: Getty Images

Andelen nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä utgjorde 20 procent 2019. Det är en ökning med 48 procent jämfört med 2018.

Det visar ny statistik från SCB som bearbetats av Trä- och Möbelföretagen, TMF.  

Under mätperioden 2018-2019 har andelen av totalt nybyggda lägenheter med stomme av trä i flerbostadshus ökat till 20 procent jämfört med 13 procent 2018. Andra material som betong och stål har minskat under samma period. 

– Trästommar i flerbostadshus har tydligt ökat sin andel under de senaste årens motvind för nyproduktion, och det är glädjande att vi nu visar så starka siffror, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus på TMF. 

TMF:s bostadsexpert Gustaf Edgren lyfter fram en ökad medvetenhet kring hållbarhet, stora investeringar som nu börjar ge resultat samt att den industriella tillverkningen inneburit ”ett helt avgörande steg i rätt riktning” för träbyggandet. 

– Medvetenheten om det hållbara byggandet har också ökat stadigt senaste åren – inte minst eftersom byggindustrin står för cirka 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Ett helt avgörande steg i rätt riktning är taget av den industriella tillverkningen som använder sig av trä som huvudsaklig råvara. De investeringar som gjorts de senaste fem åren är betydande och det är tack vare dem som vi nu ser den kraftiga ökningen av flerbostadshus i trä. Nu finns den inhemska produktionskapaciteten.

Med den nästan 50-procentiga ökningen byggdes drygt 4 000 (4 034) lägenheter med stomme av trä under 2019 – att jämföra med 2 719 stycken under 2018. Det är mer än det tidigare rekordåret 2017, då det byggdes 3937 lägenheter med stomme av trä.

Prognosen för kommande år ser fortsatt ljus ut för trästommar, enligt den senaste Trähusbarometern. Prognosen visar att totalt 5 225 lägenheter med trästomme kommer att levereras under perioden juli 2020-juni 2021.