Nyheter

Ännu större fokus på bygg

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier. Foto: Anna Sjöström

Regeringens bostadsmål, 700 000 nya bostäder till 2025, gör att bygg- och bostadsfrågorna får mer utrymme under årets Almedalsvecka, än jämfört med förra året.
Det tror i alla fall Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier
.

– Och i den stora frågan ryms det mindre frågor som bostäder till flyktingar och upphandlingar med sociala krav, som är två andra viktiga ämnen just nu, säger han.
På måndag arrangerar också Sveriges Byggindustrier ett frukostseminarium med rubriken 700 000 nya bostäder – en utmaning. Där ska man diskutera den bostadspolitiska målsättningen från flera håll, till exempel vad gäller finansiering, kompetensförsörjning och infrastruktur. Andra frågor som tas upp är om det befintliga bostadsbeståndet kan användas bättre och vad länsstyrelser och kommuner kan göra för att underlätta byggandet.

Vilka andra frågor hoppas du diskuteras i Almedalen?
– Det dubbla i att makthavarna vill att det ska byggas mer och samtidigt inför restriktioner för de som ska köpa. Hur har man egentligen tänkt där? Kompetensförsörjningen är en annan viktig fråga, säger Björn Wellhagen.

Han tycker att det ska bli intressant att se om Almedalen fortsätter att växa, eller om punkten där arrangemanget peakat redan har nåtts.
– Resursmässigt tror jag att peaken är nära, det handlar om att det börjar bli ont om lokaler, boende och frågan hur alla ska ta sig dit.
Sveriges Byggindustrier arrangerar tre seminarier under Almedalsveckan, och utöver det deltar de i exempelvis paneler och samtal.
– En stor bit är alla möten och diskussioner som sker i ”slutna rum”, det vill säga möten som inte är på det officiella programmet. Veckan är en bra möjlighet att träffa andra i branschen.

Hur ska man göra för att få ut så mycket som möjligt av veckan?
– Använd appen.Då blir det lättare att sortera bland alla tusentals arrangemang. Början av veckan brukar vara mest intensiv och sen lugnar det ner sig. Man hinner inte gå på allt intressant själv, så det kan vara bra att prata ihop sig med en kollega, dela upp arrangemangen och sen byta erfarenheter.

Han tycker också att man ska ha en tydlig agenda innan man åker dit, det vill säga fundera vad man vill få ut av veckan och eventuellt också vilket budskap man vill förmedla.
– Man måste också vara beredd om ett tillfälle uppstår, man vet aldrig vem man råkar träffa på stan och får chans att prata med.

Så du är öppen för samtal om man råkar springa på dig på Donners torg?
– Det är jag absolut.