Bostadsbyggande

Antal påbörjade lägenheter minskar

SBAB spår en kraftig nedgång i antalet påbörjade bostäder. Foto: Byggvärlden
Antalet byggstartade lägenheter har minskat under årets första tre kvartal jämfört med samma period förra året. Foto: Byggvärlden

Preliminärt påbörjades byggandet av 43 750 lägenheter under de tre första kvartalen 2022. Det innebär en minskning med 9 procent jämfört med samma period 2021 då 48 170 lägenheter började byggas.
Det visar ny statistik från SCB.

Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 34 200 i flerbostadshus. Det är 9 procent färre än under motsvarande period 2021. Preliminärt var cirka 62 procent av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 9 550 lägenheter under perioden vilket också är en minskning med 9 procent jämfört med de tre första kvartalen 2021.

Tittar man på storstadsområdena så påbörjades 9 726 lägenheter i Stor-Stockholm under årets tre första kvartal. För samma period 2021 var motsvarande siffra 12 373 stycken.
Motsvarande siffror för Stor-Göteborg är 4 853 (5 528) och i Stor-Malmö 2 716 (5 360).

Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka
2 050 lägenheter jämfört med ett tillskott på 2 617 lägenheter under motsvarande period 2021.

Siffrorna för 2022 är uppräknade med 6 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 37 procent.

Påbörjade lägenheter, 1:a–3:e kvartalet. 2002-2022
logo
Anna Sjöström