Nyheter

Antalet konkurser minskar

Konkurserna i byggindustrin minskade med 18 procent under årets första sju månader 2015 jämfört med samma period föregående år. Därmed är bygg en av de branscher som går bäst just nu.

Många av de större branscherna upplever nu konkursminskningar. Störst är minskningarna inom Fastighetssektorn och Byggindustrin där konkurserna har minskat med 20 respektive 18 procent, enligt statistik från UC.

Inom byggindustrin gick 641 företag i konkurs mellan januari och juli 2014. Under samma period i år gick 527 byggföretag omkull.

Fastighetsbranschen har haft den allra bästa utvecklingen. Januari-juli i år gick 66 företag i konkurs jämfört med 82 stycken under samma period året 2014.

Däremot går det sämre för restaurang- och hotell samt Information och kommunikationsbranscherna. Där har antalet konkurser ökat med 19 respektive 17 procent jämfört med motsvarande period 2014.

Bäst utveckling under juli bland storstadsregionerna hade Stockholm där antalet konkurser, sett över alla branschen, minskade med 23 procent jämfört med samma månad 2014.

Tuffast är det för regionerna Gotland och Uppsala där konkurserna ökade med totalt 110 respektive 45 procent under årets första sju månader.