Nyheter

Arbetsmiljöverket skärper kontrollen

I höst genomför Arbetsmiljöverket riktade inspektioner mot mindre och medelstora företag inom byggbranschen. <br></br> — Vi vill titta på företagens säkerhetsarbete, innan byggena sätter igång, säger Lars Gerdén, arbetsmiljöinspektör vid Arbet

Byggbranschen ligger i topp vad gäller allvarliga olycksfall på jobbet. Mellan 1998 och 2007 omkom 110 personer i byggarbetsolyckor. Därför har Arbetsmiljöverket beslutat att under några dagar i oktober inspektera cirka 1 000 mindre installationsföretag inom el och VVS samt firmor som specialiserat sig på bland annat måleri och snickeri. Ofta är det företag som jobbar som underleverantörer.

— Det är första gången som vi gör detta. Vi gör en kraftsamling för att undersöka företagens förebyggande säkerhetsarbete. Vi kommer att samtala med arbetsgivarna och skyddsombuden och begära dokumentation på hur de har arbetat, förklarar Lars Gerdén.

Målet är också att Arbetsmiljöverket ska informera om den hjälp man kan få och vilka regler som finns. Företagen som ska få besök har mellan 3-50 anställda och finns över hela landet. Besöken anmäls på förhand.

Finns det inte en risk för att företagen hinner justera sin dokumentation och verksamhet så att ni inte upptäcker några fel?
— Vi kommer ju att begära gammal dokumentation. Kan de inte visa upp något visar det på ett bristande säkerhetsarbete.

Om allvarliga brister upptäcks hos många av företagen kan fortsatta riktade insatser göras. Enligt Lars Gerdén kan det till exempel handla om informationsmöten.