Nyheter

Balkar av glas kan bli nytt byggmaterial

Bärande balkar och pelare i glas låter som en omöjlighet. Men glasforskningsinstitutet Glafo vill bana väg för en industriell produktion i Sverige.

Vacker men skört. Det är gemene mans bild av glas. Men materialet har potential att användas till bärande delar som balkar och pelare. Det menar glasforskningsinstitutet Glafo. Nu drar de igång projektet som ska sätta fokus på möjligheterna och forcera hindren.

– Det är väldigt vackert att bygga i glas, säger Florian Witt, projektledare och expert på glas i byggnader vid Glafo. Dessutom har materialet fördelen att det står emot fukt och vittring.

Till nackdelarna hör att materialet är sprött, och att det är idag dyrt att bygga i glas. Däremot har ett antal enskilda byggprojekt redan visat att det går att använda materialet till bärande delar i glas. Dit hör ett självbärande ljusinsläpp i glas på 3×25 meter på arkitektkontoret Millimeter i Stockholm. Med taket format som en Audi A2 fick lösningen år 2002 glaspriset för bästa svenska glasbyggnadsprojekt under året.

Men enstaka projekt i all ära – för att glas ska få ett genombrott som byggmaterial krävs en industriell tillverkningsprocess. Idag saknas dock standarder och tekniska lösningar.

– Det krävs någon form av standardisering, säger Florian Witt. Vi funderar också över hur sprödheten hos materialet ska bemästras. Kanske kan någon form av armering bli en lösning.

– Materialegenskaperna hos glas liknar ju i många avseenden oarmerad betong. Det öppnar för möjligheten att hitta liknande tekniska lösningar för att få en segare konstruktion, säger Florian Witt

I projektet ska Glafo också hitta lösningar på andra problem när det gäller att använda glas i byggnader.

– Det är till exempel svårt att foga samman glas och andra material. Därför ska vi bland annat studera olika lim och sammanfogningstekniker.

Målet med studien är att bana väg för svensk tillverkning av konkurrenskraftiga byggsystem med glaspelare och balkar.

Vilka skulle i så fall stå för tillverkningen?

– Det är företag som idag arbetar med glasbearbetning och glasförädling. Men de kommer att behöva hjälp och stöd av byggindustrin, säger Florian Witt.

Enligt Florian Witt har projektet hittills möts av stort intresse från industrin såväl som akademin.

– De workshops vi har haft visar att intresset är jättestort.

Glasforskare

Glafo är en del av SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och bedriver forskning, utveckling och utbildning inom glasområdet.