Nyheter

Bebyggda stränder får starkare skydd

Strandskyddsreglerna ska förändras så att områden där det redan finns gott om strandnära byggen får starkare skydd. Det innebär en ny promemoria som presenterades av miljödepartementet på måndagen.

Samtidigt ska reglerna göra det enklare att få bygga i det som departementet benämner landsbygdsutvecklingsområden, områden där tillgången till orörda stränder är god och trycket på exploatering är lågt.

— Ett starkt och tydligt strandskydd är en nationell angelägenhet. Vi behöver säkra förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och ett långsiktigt hållbart skydd av strändernas naturvärden, säger Elisabet Falemo, statssekreterare på miljödepartementet i en kommentar till promemorian.

Förändringarna syftar till att få ett tydligare regelverk och komma till rätta med brister i tillämpningen av de nuvarande strandskyddsreglerna. Beslut och dispenser kring bygglov i strandskyddade områden har sett olika ut på olika håll i landet, något som miljödepartementet genom förslagen nu vill åtgärda.

Promemorian lämnas nu ut på remiss och regeringen troligen att presentera en proposition till hösten.