Nyheter

”Behov av 59 000 bostäder per år till 2029”

Grafik: BoverketDet påbörjas 61 700 bostäder i år och 64 000 bostäder nästa år, enligt en ny prognos från Boverket.

Trots en kraftigt nedskriven befolkningsprognos behöver det tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029, enligt Boverket. 

Boverket ha kommit med en ny prognos för bostadsbyggandet. Antalet påbörjade bostäder ökar enligt prognosen med 8 procent i år och med 4 procent nästa år. 

Byggandet av småhus och bostadsrätter i flerbostadshus ökar i år med nära 20 procent medan antalet påbörjade hyresrätter beräknas vara på en oförändrat hög nivå.

– Bostadsmarknaden har utvecklats starkt trots pandemin, och bostadsbyggandet ökar nu betydligt. Med nuvarande byggtakt minskar det underskott som byggts upp under lång tid. Men det är viktigt att byggandet fortsätter på denna höga nivå och att det byggs bostäder som hushåll med lägre inkomster har råd att bo i, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, i en kommentar till prognosen.

Det är i Storstockholm och bland större kommuner utanför storstadsregionerna som bostadsbyggandet ökar mest i år. I Storgöteborg minskar däremot antalet påbörjade bostäder, dock från en hög nivå.

Med anledning av att Statistiska centralbyrån (SCB) i april publicerade sin årliga framskrivning av den nationella befolkningsutvecklingen fram till år 2070, har Boverket nu gjort en ny reviderad nationell beräkning av bostadsbyggnadsbehovet. Behovet av nya bostäder fram till och med 2029 beräknas till 530 000, där behovet är relativt jämnt fördelat över hela perioden.

– För att få en bostadsmarknad i balans behöver det tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029, konstaterar Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker på Boverket och ansvarig för Boverkets byggbehovsberäkning.

Bildtexter till diagrammen i bildspelet: 

1) Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad

2) Utvecklingen av beräknat underskott


Grafik: Boverket