Nyheter

Beröm ger friska medarbetare

Brist på beröm från chefen påverkar hälsan negativt för var femte svensk. Nästan lika många får dåligt samvete om de stannar hemma från jobbet på grund av sjukdom.

Det visar en undersökning från rekryteringsföretaget Kelly Services, som tillfrågat 115 000 personer i 33 länder. Resultatet visar att var femte svensk anser att deras arbete gör dem sjuka eller osunda. Och det är brist på beröm från chefen som uppges vara den främsta orsaken till ohälsa.

85 procent av de tillfrågade svenskarna uppgav dessutom att de anser att chefen bör ansvara för de anställdas hälsa och välmående.

— Arbetsgivarna måste bli mycket bättre på att integrera arbete och hälsa, det är till fördel för alla. Sunda medarbetare är mer produktiva, har högre arbetsmoral och lägre frånvaro. En arbetsgivare som satsar på bra personalhälsovård är dessutom ofta mer attraktiv på arbetsmarknaden, säger Louise Kjellberg, regionchef på Kelly Services.

Enligt undersökningen finns de största arbetsrelaterade hälsoproblemen i Japan, Kanada, Ukraina och Finland. Sverige kom först på plats nummer 17 av de 33 länder där undersökningen genomfördes.