Nyheter

BI: ”Feltänkt av (s)”

Socialdemokraterna gick under helgen ut med krav på rot-avdrag och en miljard i byggsubventioner för hyresrätt. Välmenande men feltänkt, anser Sveriges Byggindustrier.

En miljard i investeringsstöd till byggande av hyresrätter, sänkning av arbetsgivaravgiften för småföretagare och tillfälligt återinförande av rot-avdraget. Det kräver socialdemokraterna, som också anser att tidigareläggande av enskilda infrastrukturprojekt kan vara ett sätt att hindra jobbkrisen från att förvärras ytterligare.

Men Sveriges Byggindustrier (BI) säger tack, men nej tack till s-utspelet.
— Vi förordar smidiga och långsiktiga regler för såväl ny- som ombyggnad. Ett avdrag för hushållsnära byggtjänster är ett effektivt sätt att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet, vilket bör göras oavsett vilken del i konjunkturcykeln som byggbranschen befinner sig i, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor vid Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Branschorganisationen betackar sig även för det socialdemokratiska förslaget att återinföra ett investeringsbidrag för byggande av hyresrätter.
— Det är glädjande att socialdemokraterna visar intresse för byggbranschen, men vi vill ha strukturella förändringar av förutsättningarna kring bostadsbyggandet, inte tillfälliga insatser som snedvrider marknaden, säger Björn Wellhagen.

BI vill i stället få en friare hyressättning generellt samt att riksdagen ser till att införa ägarlägenheter och effektiviserar plan- och bygglovsprocessen.