Nyheter

BI utesluter rivningsföretag

Sveriges byggindustrier (BI) har uteslutit Contender demolering ur förbundet. Det var efter att det uppdagats att företaget använde illegal arbetskraft vid bygget av Skatteverkets kontor som BI inledde en utredning.

Vid ombyggnationen av Skatteverkets kontor i Solna visade det sig att 17 av de anställda hos företaget Contender demolering inte hade rätt att arbeta i Sverige. De kunde alla visa upp tillfälliga arbetstillstånd från Migrationsverket, så kallade LMA-kort – men en del av korten var förfalskade, en del hade gått ut och några gällde för andra branscher.

Veidekke som var huvudentreprenör valde att avsluta samarbetet med företaget och Migrationsverket underrättade polisen om misstanke om brott mot utlämningslagen.

Samtidigt inledde BI en egen granskning.

– Vi har gjort en utredning av bolaget och de faktiska omständigheterna. Efter en samlad bedömning har förbundsstyrelsen beslutat att företaget ska uteslutas, säger Peter Löfgren, utvecklingschef på BI.

Han konstaterar att bolaget brutit mot förbundets regler.

– Det är alltid tråkigt att utesluta ett företag. Beslutet påverkar människor och det är klart att man känner sympati för de som drabbas. Men vi vill självklart ha medlemsföretag som lever upp till våra stadgar.

Luie Godinez, vd på Contender demolering, tycker inte att han har fått en förklaring till beslutet.

– Vi fattar ingenting. I brevet vi fick från Sveriges byggindustrier står det att orsaken till utträde är uteslutning. Det är ingen orsak, det är en konsekvens. Vi har försökt kontakta förbundet för att få svar, men de har inte ringt upp. Jag känner maktlöshet.

 

Marie Bergström
[email protected]