”BIM har kommit för att stanna”

”BIM har kommit för att stanna”
BIM-brukare samlades nyligen i Köpenhamn till Autodesk BIM Conference 2012.
BIM-brukare samlades nyligen i Köpenhamn till Autodesk BIM Conference 2012. I toppmötet deltog verksamheter och representanter för byggbranschen i både Norge, Sverige, Danmark och England. Huvudbudskapet är att BIM har kommit för stanna.

Om det är upp till amerikanska Autodesk, utvecklare av mjukvara för 3D-design till bland annat bygg- och anläggningsbranschen, så ska arkitekt- och ingenjörsbranschen ställa in sig på att BIM (Building Information Modeling) är framtiden. Det är slutsatsen efter det BIM-toppmöte som nyligen hölls i Köpenhamn där verksamheter och offentliga myndigheters användande av BIM debatterades.

Ett genomgående tema på konferensen var byggbranschens framtid och utmaningarna med att öka konkurrenskraften. Verksamheter från både Norge, Sverige och Danmark samt representanter från det offentliga i Danmark och England underströk vikten av att förbättra effektiviteten och höja kvaliteten i byggandet.

– Industrin är tvungen att ändra sig. Kunderna ställer ständigt större krav, och det blir ständigt  mer avgörande att kunna arbeta effektivt och med en låg risk. BIM har kommit för att stanna och om man inte accepterar det riskerar man att halka efter. En väsentlig poäng är nämligen att BIM inte bara är ett verktyg, utan även en metod och en process. BIM är en transformationsstrategi för hela industrin, säger Simon Gillis från Autodesk.

Ett av mötets viktigaste budskap var således att BIM är en "game-changer" – med BIM säkrar man en sammanhängande kommunikation genom hela utvecklings- och byggprocessen. Resultatet är mer innovativa projekt, bättre visualiseringar och simuleringar, bättre överblick över prestanda och kostnader samt en mer precis dokumentation. Därmed uppnår verksamheter en snabbare utvecklingsprocess, färre felaktigheter, en bättre ekonomi och kan ta större hänsyn till miljön. Samtidigt kan man runt om på ritningskontoren i mycket högre grad uppföra byggnader virtuellt och tack vare de moderna visualiseringsverktygen i det närmaste ta ett kliv in i bygget och uppleva det innan det är uppfört. Detta kan vara ett starkt argument när planerna angående ett bygge ska debatteras i det offentliga eller bland icke-fackfolk, och dessutom gör BIM det möjligt att göra många hållbarhetsanalyser virtuellt. På detta sätt hjälper BIM till att säkra att byggets koldioxidavtryck blir så litet som möjligt.

Fördelarna med BIM är alltså många, och det var också budskapet från COWI, som tillsammans med NCC och Sweco berättade om deras konkreta erfarenheter av BIM.

– BIM kommer att spela en helt avgörande roll i framtiden. Använder du inte BIM, är du inte med. Så enkelt är det. Vi står inför ett paradigmskifte, där BIM blir metoden att arbeta med.  Det är helt nödvändigt om vi ska kunna möta den stigande komplexiteten i projekten och de ökade kraven från kunderna, sade Jørgen Storm Emborg fra Cowi.