Nyheter

Bjerking förstärker inom Radon

Kirlna Skeppström.

Teknikkonsultföretaget Bjerking rekryterar Kirlna Skeppström som ansvarig och specialist inom radon. 

Hon kommer närmast från en tjänst som utredare på Statens Strålsäkerhetsmyndighet, SSM.

Kirlna Skeppström har arbetat på Strålsäkerhetsmyndigheten de senaste tio åren och har ofta varit deras ansikte utåt, till exempel vid seminarier. Hon har en civilingenjörsexamen från KTH i botten där hon även slutför sin doktorsstudie. 

På senare tid har Kirlna arbetat med att anpassa ett nytt EU-direktiv till svensk lagstiftning, i den del som berör radon på arbetsplatser. I direktivet finns också krav på att Sverige ska ta fram en handlingsplan för radon med olika strategier på hur man kan minska exponering för radongasen. Tillämpningen träder i kraft 6 februari 2018. 

Det finns cirka en miljon arbetsplatser i landet och det saknas idag en klar bild på hur radonhalter varierar men målsättningen är att alla arbetsplatser ska mäta radon och åtgärder vidtas vid behov för att säkerställa att arbetstagare inte utsätts för hög radonhalt.  

Kirlna Skeppström kommer successivt att ta över huvudansvaret för radonfrågor på Bjerking efter Connie Boox som blir pensionär vid årsskiftet. Connie planerar att trappa ned något men kommer att fortsätta på Bjerking för att, tillsammans med Kirlna, ta fram nya kurser inom radonområdet. Rekryteringen innebär också att Bjerking breddar sin kompetens inom radon.