Nyheter

Boprisförväntningar vände uppåt i januari

Boprisförväntningarna stiger bland besökare på Hemnet som planerar att köpa bostad. 

Andelen som tror på sjunkande bostadspriser har minskat i januari, medan andelen som tror på stigande bostadspriser ökat något.

Det visar Hemnets köparbarometer, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

– Mäklarna har blivit mer positiva och det är intressant att se att det även finns tecken på en minskad pessimism i köparbarometern”, säger Staffan Tell, talesperson på Hemnet.

Det skedde ett trendbrott i köparbarometern i oktober, då andelen som tror på sjunkande bostadspriser blev större än andelen som tror på stigande priser. Sedan dess har andelen som tror på sjunkande priser stadigt ökat till och med december, för att alltså minska i januari.

Det är dock ganska små förändringar det rör sig om. Andelen som tror på sjunkande bostadspriser har minskat till 41 procent från 44 procent, medan andelen som tror på stigande priser ökat till 19 från 18 procent.

– Det är ännu för tidigt att tala om ett trendbrott. Utbudet, framför allt av nyproduktion, är fortsatt ett frågetecken, och frågan är när köpare och säljare kommer att hitta en ny prisnivå”, säger Staffan Tell.

Svaren i köparbarometern samlas in bland besökare på Hemnet som uppgett att de planerar att köpa bostad de närmaste sex månaderna. Frågan som ställs är hur de tror att bostadspriserna ska utvecklas där de bor under de närmaste sex månaderna – oförändrade, stiga eller sjunka. Minst 500 personer tillfrågas varje månad.

Källa: Nyhetsbyrån Direkt