Bostadsbristen ökar med 50.000 lägenheter eller mer till 2014

Bostadsbristen ökar med 50.000 lägenheter eller mer till 2014
Den stora bostadsbristen i Sverige kommer att öka med minst 50.000 lägenheter den närmaste treårsperioden om ingenting händer på byggmarknaden.
Den stora bostadsbristen i Sverige kommer att öka med minst 50.000 lägenheter den närmaste treårsperioden om ingenting händer på byggmarknaden. Industrifakta bedömer i sin senaste konjunkturrapport att det under denna period kommer att påbörjas ca 20.000 lgh/år — ungefär hälften av behovet.

Anledningen till att bostadsbyggandet inte kommer upp i den nivå som skulle behövas är både svagare allmän konjunktur, vilket skapar en osäkerhet hos hushållen och bankernas hårdare krav på bostadsköparna.

Yngre hushåll och särskilt studenter har redan idag stora svårigheter att hitta sin första bostad och en ökande bostadsbrist kommer inte att göra deras situation lättare. En ytterligare konsekvens blir att rörligheten på arbetsmarknaden försämras, vilket hämmar en konjunkturåterhämtning.

I Stockholmsregionen bygger man redan nu färre kommersiella och offentliga lokaler och denna trend ser ut att spridas till resten av landet. Osäkerheten om utvecklingen inom tjänstesektorn dämpar kontorsbyggandet och försiktiga hushåll och tilltagande tecken på överetablering gör att man tvekar om att investera inom detaljhandeln.

Industrifakta tror ändå på en liten ökning med några procent för det samlade husbyggandet baserat på ombyggnad av bostäder samt en fortsatt tillväxt inom industribyggandet. Industrifakta räknar däremot med att husbyggandet totalt 2013 faller med 10 procent eller mer, även om den svenska ekonomin skulle visa tecken på återhämtning.

I Skåne, som haft en stark utveckling för byggande av lokaler de senaste åren, kan rekylen 2013 bli omkring 20 procent, medan Västra Götaland bedöms hamna närmare riksgenomsnittet.

Upprustning av Miljonprogrammet kan till viss del påverka byggkonjunkturen. Enligt tidigare analyser från Industrifakta behöver minst 300 miljarder kronor investeras i upprustning och inte minst energieffektivisering av beståndet. Troligen saknas resurser hos fastighetsägarna för detta och de boende skulle få svårt att klara nödvändiga hyreshöjningar till följd av en upprustning. Eftersom det inte är sannolikt att statligt stöd ges till en upprustning fortsätter man att lappa och laga på äldre bostäder genom punktinsatser och fördjupat underhåll.

Sverige är mycket känsligt för den osäkra utvecklingen i omvärlden. Eurokrisen sätter sina spår både på kreditförsörjning och export och påverkar även hushållens investeringsvilja. Med sin stora banksektor och sitt beroende av export till övriga Europa är Sverige och den svenska byggmarknaden, trots liten statsskuld och starka finanser, mycket känsliga för den osäkra utvecklingen i omvärlden.

Sedan starten 1978 har Industrifakta arbetat med att samla in, bearbeta och analysera kvalificerad marknadsinformation för strategiska beslut inom byggande, fastighets-förvaltning och energianvändning. Industrifakta sköter konjunkturbevakning åt byggare, branschorganisationer och företag inom bostads- och fastighetsektorn.

Relaterade artiklar

”Stabilt resultat i en utmanande tid”
Här är det tuffast för unga att köpa bostad
Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”