Nyheter

Bostadsbyggandet minskade med 14 procent i fjol

Nya bostäder i Oceanhamnen, Helsingborg. Foto: Susanne Bengtsson

Under 2020 färdigställdes 38 906 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus. Detta är cirka 14 procent färre än året innan. Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad uppgår till 54 134 lägenheter. Flest nybyggda lägenheter per invånare finns i Uppsala län. Det visar en färsk sammanställning från SCB.  

Under 2020 färdigställdes 38 906 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus. I småhus färdigställdes ytterligare 11 573 lägenheter vilket är 13 procent fler än under 2019. Utöver detta så gav även ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 655 lägenheter. 
Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2020 uppgår därmed till 54 134 lägenheter vilket är cirka 8 procent färre än året innan. Det visar statistik av bostadsbyggandet från SCB, som nu uppdaterat sina tidigare preliminära siffror till definitiva uppgifter.

I 14 av landets 21 län färdigställdes färre lägenheter genom nybyggnad under 2020 än under året innan. 59 procent av de färdigställda lägenheterna finns i de tre storstadsområdena.

Flest nybyggda lägenheter per invånare finns i Uppsala län där 8,6 lägenheter färdigställdes per tusen invånare. Därefter kommer Södermanlands län med 6,4 lägenheter. I Västernorrlands län färdigställdes 0,9 lägenheter per tusen invånare vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela riket är 4,9 nybyggda lägenheter per tusen invånare.

Under 2020 fortsatte trenden att flest nya lägenheter färdigställdes som hyresrätter. 61 procent av lägenheterna i flerbostadshus blev hyresrätter och 39 procent bostadsrätter. I Stor-Stockholm var fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter nästan lika. Utanför storstadsområdena var sju av tio nybyggda lägenheter hyresrätter.

Små lägenheter är det som dominerar, även om de har minskat mot förra året.  Av de färdigställda bostäderna så har  23 861 lägenheter två rum eller mindre.
 

SCB:s sammanställning för 2020 visar att….

  • 61 procent av lägenheterna i flerbostadshus blev hyresrätter och 39 procent bostadsrätter.
  • Den vanligaste lägenhetstypen som färdigställdes en lägenhet med 2 rum och kök. 13 667 lägenheter var just 2 rum och kök vilket är mer än var tredje lägenhet.
  • 13 667 lägenheter var 2 rum och kök
  • Den genomsnittliga bostadsarean för en nybyggd lägenhet i flerbostadshus är 58 m2 och motsvarande för ett småhus är 143 m2.
  • Flest nybyggda lägenheter per invånare finns i Uppsala län där 8,6 lägenheter färdigställdes per tusen invånare.
  • 5 608 av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus klassificerades som specialbostäder. Bland dessa finns 1 614 studentlägenheter och 2 876 lägenheter för äldre eller funktionshindrade.
  • Under 2020 påbörjades även rivningar av totalt 1 080 lägenheter i flerbostadshus. Detta är drygt 300 lägenheter fler än under 2019 och det högsta värde sen 2006. 

Källa: SCB