Nyheter

Bostadspriserna fortsätter falla

gula villor med snö på taken
Villapriserna föll med 2,9 procent i december för Sverige som helhet. Foto: Getty Images

Bostadspriserna fortsatte falla i slutet av året. Sedan toppnoteringen i våras har nu bostadspriserna fallit sammanlagt med nästan 17 procent, enligt SBAB.

Priserna på bostäder föll med i genomsnitt 2,4 procent i december i Sverige. Prisfallen är större än vad som kan förklaras av normala säsongsmönster, enligt statistik från SBAB och Booli. 

Sedan toppnoteringen i våras, och för Sverige som helhet, har nu bostadspriserna fallit sammanlagt med nästan 17 procent.

– Vår prognos har varit att bostadspriserna ska falla med drygt 20 procent i Sverige som helhet enbart till följd av ränteuppgången. Vi börjar helt klart närma oss de nivåerna nu. Om arbetslösheten skulle komma att öka markant i kölvattnet av den annalkande lågkonjunkturen är det viktigt att bostadsräntorna inte fortsätter upp om vi inte ska få en riktigt besvärlig utveckling på andrahandsmarknaden som också skulle slå stenhårt mot en redan hårt prövad nyproduktion, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Här föll lägenhetspriserna mest

Lägenhetspriserna föll i november med 1,5 procent för Sverige som helhet. Mest föll priserna i Norra Sverige (-6,5 procent), detta i kontrast till uppgången i november. Sedan vårens toppnoteringar har lägenhetspriserna i Sverige fallit med nästan 14 procent. Lägenhetspriserna har fallit som mest från toppen i Norra Sverige (-17,2 procent), följt av Storgöteborg (-15,5 procent) och Stormalmö (-14,6 procent).

– Det prisfall på nästan 7 procent som vi haft i december på lägenheter i Norra Sverige tillhör inte vanligheterna. Samtidigt var Norra Sverige den enda region som hade en svag prisuppgång månaden innan. Norra Sverige är nu det område i Sverige där lägenhetspriserna har fallit som mest sedan vårens toppnoteringar.

Elpriserna påverkar

Villapriserna föll i december med hela 2,9 procent i genomsnitt för Sverige som helhet. Det största prisfallet på villor uppvisade Mellersta Sverige (-4,7 procent). Störst sammanlagt fall från pristoppen på villor uppvisar Stormalmö (-21,4 procent), följt av Storstockholm (-20,8 procent) och Mellersta Sverige (-19,8 procent).

– Vi har så här långt sett större prisfall på villor än för lägenheter med undantag för Norra Sverige där lägenhetspriserna fallit något mer än villorna. Det är troligt att de höga elpriserna i landets mellersta och södra delar slår hårdare mot villorna än lägenheterna, säger Robert Boije.

Här föll priserna på lägenheter och villor mest.
SBAB Booli Housing Price Index, HPI, baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden.