Nyheter

Bostadspriserna uppåt under 2019

2019 präglades av stora försäljningsvolymer. Det såldes drygt 110 000 bostadsrätter vilket var nästan 5 000 fler än förra året, enligt Svensk Mäklarstatistik. Foto: Getty Images

Under 2019 steg priserna på bostadsrätter och villor i genomsnitt med +5%.
I storstadsområdena ökade priserna mellan +4% och +7%.
Även i en övervägande majoritet av länen noteras prisuppgångar under året, det visar den senaste statistiken över bostadsförsäljningar sammanställd av Svensk Mäklarstatistik.

I december var priserna i Stockholms- och Göteborgsområdet oförändrade när det kommer till bostadsrätter, medan de sjönk med -1% i Malmö-området. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +3% i centrala Göteborg till +7% i Stor-Malmö. För länen konstaterar vi övervägande prisökningar på årsbasis.
– I 19 av 21 län har priserna ökat medan de minskat i två län, säger Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik. 

När det gäller villapriserna senaste månaden ökade de i Stor-Göteborg med +1% medan de var oförändrade i övriga storstadsområden.
Sett till prisutvecklingen på årsbasis ökade Stor-Malmö med +7%, Stor-Göteborg med +5% och Stor-Stockholm med +4%. Även för villor visar årsutvecklingen i länen på övervägande prisökningar, med 19 län på plus och två på minus.

– 2019 präglades av stora försäljningsvolymer. Det såldes drygt 110 000 bostadsrätter vilket var nästan 5 000 fler än förra året. Även villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering 2019 med drygt 55 000, vilket var drygt 1 000 fler än förra året som då var en toppnotering. Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsrätterna och villorna blev drygt 440 miljarder kronor vilket är 7% högre än förra året och 2% högre än tidigare toppåret 2017, säger Hans Flink.

För 2020 tror han på en liknande bild som under 2019:
– Med stora volymer och en stabil prisnivå.
        

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, december 2019
BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% ± 0% + 5% 37 435
Centrala Stockholm ± 0% + 1% + 4% 92 125
Stor-Stockholm ± 0% + 2% + 5% 58 258
Centrala Göteborg ± 0% – 2% + 3% 60 882
Stor-Göteborg ± 0% ± 0% + 4% 44 609
Centrala Malmö – 1% – 1% + 6% 32 321
Stor-Malmö – 1% – 4% + 7% 29 174

Källa: Svensk Mäklarstatistik