Nyheter

Bostadsproblem kostar miljarder i Stockholmsregionen

Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare. Foto: Stockholms Handelskammare

Över fyra miljarder i tappade skatteintäkter och 36 miljarder i utebliven tillväxt. Det är den årliga kostnaden för den dysfunktionella bostadsmarknaden i Stockholmsregionen, enligt en ny analys som WSP utfört på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

– Det är ett läckande kärl av resurser för vårt land som tyvärr kommer att fortsätta fram till dess att nödvändiga reformer genomförs, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Analysen har tittat på hur Stockholmsregionen hade kunnat utvecklats mellan 1995-2016 om bostadsmarknaden hade utvecklats mer balanserat.

– Sverige och Stockholm behöver kapacitet att genomföra nödvändiga – och modiga – reformer som skulle kunna rätta till problemen. Därför tror jag att det är absolut nödvändigt att den regering som tillträder tar initiativ till breda bostadspolitiska samtal och tar ett stort omtag med hela bostadspolitiken, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Den dysfunktionella bostadsmarknaden i kombination med den högsta arbetskraftsbristen på tio år utgör en broms för Stockholmsregionens utveckling, menar han.

– Näringslivet skriker efter arbetskraft, men har svårt att anställa. Problemet förvärras så klart när bostadsmarknaden gör det väldigt svårt att flytta till regionen för att ta ett jobb. Stockholm har agerat både motor och stötdämpare för landets ekonomi under snart två årtionden och därför skulle en tvär inbromsning i huvudstadsregionens ekonomi skada hela landet, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Tre slutsatser i undersökningen

1. Omkring 50 000 fler hade bott i regionen. Av dessa hade cirka 40 000 befunnit sig i arbetsför ålder och ungefär 32 000 hade varit sysselsatta, givet normal sysselsättningsfrekvens för regionen.

 2. Bruttoregionprodukten (BRP) påverkas tydligt negativt. Hela 36 miljarder kronor per år i tillväxt uteblir i Stockholmsregionen, vilket motsvarar cirka 100 miljoner kronor per dag.
3. Den kommunala ekonomin i Stockholmsregionen drabbas negativt. Sammantaget uteblir skatter på över fyra miljarder årligen till kommuner och landsting i regionen.Andreas Hatzigeorgiou menar att slutsatserna är viktiga för att förstå kostnaden för politisk passivitet.
/Redaktionen