Nyheter

Boverket föreslår utökad storlek på Attefallshus

Boverket föreslår att den nuvarande storleksmässiga begränsningen av lovbefriade komplementbostadshus/komplementbyggnader, så kallade Attefallshus, utökas från 25 till 30 kvadratmeter byggnadsarea.
Det framgår i en färsk rapport som Boverket har tagit fram på uppdrag av regeringen.

”Det kan göra dem mer attraktiva att använda som bostad”, skriver Boverket som även föreslår förändringar av kraven på anmälan.
Reglerna om Attefallshus trädde i kraft sommaren 2014. Lovbefrielsen har enligt Boverket i praktiken lett till förhållandevis få ytterligare faktiska bostäder.
Den nuvarande begränsningen av Attefallshus till 25 kvadratmeter innebär i praktiken en invändig boarea på omkring 22 kvadratmeter.

”En utökning till 30,0 kvadratmeter byggnadsarea innebär att den invändiga boarean blir cirka 27 kvadratmeter och att det därmed blir lättare att skapa bättre boendekvaliteter i form av exempelvis alternativa möbleringsmöjligheter”, resonerar myndigheten.

Undantaget för komplementbostadshus och andra komplementbyggnader bör enligt Boverket samordnas med andra undantag för att göra en tillbyggnad på så sätt att de även fortsättningsvis tillsammans inte får överstiga 40 kvadratmeter.

Nyhetsbyrån Direkt