Nyheter

Bra fart på Skanskas byggverksamhet

Anders Danielsson, koncernchef för Skanska. Foto: Skanska
Anders Danielsson, vd och koncernchef på Skanska.

Skanskas kvartalsrapport visar på minskade intäkter, men ökad lönsamhet för samtliga marknader inom byggverksamheten. Vd Anders Danielsson: ”Första kvartalet 2021 bekräftar vår starka position”.

Intäkterna minskade det första kvartalet från förra årets 41,2 miljarder kronor till 34,4 miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter innebär det att intäkterna minskade med tio procent. Rörelseresultatet uppgick till 2,3 miljarder kronor (2,9).

Resultat per aktie uppgick till 4,59 (5,78) och det operativa kassaflödet från verksamheterna till 3,3 miljarder kronor (1,6). Orderingången i byggverksamheten landade på 34,9 miljarder kronor, att jämföra med förra årets 41,3. Rörelseresultatet i Byggverksamheten ökade däremot från förra årets 0,6 miljarder kronor till 0,7. Samtidigt minskade rörelseresultatet för segmentet Projektutveckling till 1,7 miljarder kronor mot förra årets 2,5.

Anders Danielsson skriver i vd-ordet att i segmentet Byggverksamheten fortsätter lönsamheten att förbättras i alla bolagets affärsenheter. För byggverksamheten är selektiv anbudsgivning och förbättrat kommersiellt fokus nyckelfaktorer för en fortsatt positiv utveckling.

”Detta har till viss del påverkat intäkterna negativt, men den främsta förklaringen till de lägre intäkterna är påverkan från pandemin som började resultera i uppskjutna beslut om nya investeringar från våra kunder under andra kvartalet 2020” skriver han.

Han konstaterar att det inom segmentet Bostadsutveckling är hög aktivitet och att lönsamheten förbättrats från redan goda nivåer. Både antalet sålda och startade bostäder ökade under perioden, likaså antalet bostäder under produktion. Antalet osålda bostäder är i dag relativ låg, skriver han. ”Vi fokuserar på att möta denna efterfrågan genom att starta nya projekt ur vår attraktiva landbank. På längre sikt har vi en lite mer försiktig syn på marknaden eftersom pandemins effekter på arbetslöshet och konsumenternas förtroende återstår att se”.

Inom affärsområdet Kommersiell fastighetsutveckling såldes fastigheter av hög kvalitet och miljöstandard under perioden i både Norden och Centraleuropa. Efterfrågan är fortsatt stark, betonar han, även om pandemin påverkar även här. ”Leasingmarknaden påverkas fortsatt negativt av hyresgästers osäkerhet till följd av pandemin. Vi har många bra diskussioner, men hyresgästerna avvaktar mer tydlighet kring sin egen marknadssituation och att samhället öppnar igen”.

Men tecken på minskad oro i spåren av pandemin syns ändå nu, enligt Anders Danielsson. ”Vi börjar se tidiga tecken på minskad osäkerhet och ökad aktivitet på våra marknader, särskilt bland våra privata kunder inom byggverksamheten. Pandemins mer långsiktiga effekter återstår att se”.