Nyheter

”Branschen har inget val”

— Byggbranschen har inget val. Om den fortsätter att exkludera kvinnor kommer det att sluta i kaos. <br></br> Det säger Thomas Lindquist, vd på rekryteringsföretaget Linqsearch.

Byggföretagen behöver se över sina rekryteringsrutiner och börja söka människor från andra håll än traditionellt. Företagen bör internutbilda mer och rekrytera från andra ingenjörsutbildningar än bygginriktningen.
— De behöver anstränga sig mer och personalrekryterarna måste vara medvetna om sina egna värderingar. Män tenderar att rekrytera män, säger Thomas Lindquist.

Han tror att byggföretagen har möjlighet att dra till sig nya kundgrupper, till exempel ensamstående kvinnor, genom att rekrytera fler kvinnor till sin egen personal. Han nämner en bildelsfirma som lyckades öka sitt kundunderlag genom att ta in fler kvinnor.

— Och personalgrupper där det råder en övervikt för det ena könet blir mindre produktiva. Det finns studier som visar att det är mindre sjukfrånvaro i diversifierade grupper, säger Thomas Lindquist.

Linqsearch arbetar aktivt med att öka andelen kvinnor i byggbranschen. Bland annat genom att applicera jämställdhetsombudsmannens jämställdhetstrappa på sin egen rekryteringsmetod.

— Och så försöker vi anstränga oss extra hårt för att hitta kvinnor så att det finns med åtminstone en kvinna i sluturvalet, säger Thomas Lindquist.

Han menar att byggbranschen inte har något val. Den måste få in fler kvinnor.
— Byggbranschen måste släppa in andra grupper på grund av den åldersstruktur som finns i branschen och det byggbehov som finns.