Nyheter

Branschen vill ha mer kontroll

Systemet med personalliggare i restaurangbranschen kan utvidgas till andra sektorer. Det får byggbranschen att jubla.

En statlig utredning har kommit fram till att personalliggare kan fungera även i andra branscher. Parterna i byggbranschen ser positivt på mer kontroll.

Byggbranschen i samverkan (BBIS) består av 12 arbetsgivarförbund och fackföreningar. De skriver i ett pressmeddelande att närvaroliggare ger sundare konkurrens.

— BBIS konstaterar med tillfredsställelse att branschens egen åtgärd — ID06 — har varit en förebild för förslaget, säger Hans Tilly, ordförande Byggnads. Särskilt positiva ställer vi oss till att utredaren har beaktat vårt tidigare önskemål om att Skatteverket ska få möjlighet att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök för kontroll av närvaroliggare (personalliggare).

Men Bo Antoni, vd på Sveriges Byggindustrier, ser en brist i att det inte finns angivet något om när reglerna ska träda i kraft.

— Byggbranschen är mycket angelägen om att snarast få en lagstiftning på detta område, säger han.

FREDRIK KARLSSON