Almedalen

Branschprofilerna tipsar: Det här får du inte missa i Almedalen

Jeanet Corvinius, ordförande för Byggcheferna, Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke och Sara Gorton, hållbarhets- och innovationsdirektör på Skanska.
Jeanet Corvinius, ordförande för Byggcheferna, Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke och Sara Gorton, hållbarhets- och innovationsdirektör på Skanska.

Årets Almedalsvecka är i gång och Byggvärlden finns på plats och bevakar de hetaste byggfrågorna. Nedan ger tre branschprofiler tips på vad man inte får missa och vad som absolut måste diskuteras under veckan.

Sara Gorton, hållbarhets- och innovationsdirektör, Skanska:

Vad ska du göra i Almedalen?
– Belysa vikten av att vi inte tappar fart i klimatomställningen, det är 7 år kvar till 2030, vi får inte släppa taget. Jag ska också samtala om vad vi behöver göra annorlunda så att vi med gemensam kraft kan hitta lösningar för en hållbar framtid. Under Almedalsveckan ska jag också inspireras och lära av föregångare inom hållbarhet, inom samhällsbyggnadsbranschen men kanske ännu mer av andra branscher.

Vilken roll spelar Almedalsveckan i dag?

– Den spelar en viktig roll som en unik arena där aktörer från hela samhället (politik, offentlig, privat och ideell sektor) samlas för att skapa förändring för framtiden. Almedalsveckan står för det öppna samtalet, delaktighet och dialog. För mig och oss som företag är det två viktiga nycklar i att skapa engagemang som banar väg för förändring och en hållbar omställning.

Vilka byggrelaterade frågor måste absolut diskuteras under Almedalsveckan, tycker du?

– Vikten av samverkan vilket gäller såväl inom det egna bolaget som mellan organisationer och branscher.Att vi gemensamt skapar förutsättningar för att göra saker på ett annorlunda sätt. Det handlar om att skapa en kultur präglad av mod och nyfikenhet, att utveckla nya vägar för hur vi ska värdera olika val och att hållbarhetsfrågorna finns med parallellt med ekonomiska frågor i allt från konkreta upphandlingar till organisationers prioriteringar.

Har du några tips på intressanta programpunkter?

Våra egna event. Det är seminarier om bland annat innovation, hållbarhet, återbruk och säkerhet. På temat lära av andra ser jag för egen del fram emot att inspireras av hur andra stora svenska bolag och politiken resonerar kring strategier för snabb omställning i seminariet på torsdag eftermiddag Är det företagen eller politiken som ser till att vi når transportsektorns klimatmål?

Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna:

Vad kommer du att göra i Almedalen?

– Jag deltar i några paneler och leder även ett par samtal. Den röda tråden är ledarskap i samhällsbyggnadssektorn – både de kortsiktiga frågor som hur vi ska tackla den pågående krisen och de viktiga långsiktiga frågorna som vi inte får tappa bort. Här tänker jag på hållbarhet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Sen kommer jag självklart lägga stor vikt vid att nätverka och njuta av Visby. 

Har du tips på några intressanta programpunkter?

– Jag är förstås partisk men jag slår gärna ett slag för ett seminarium på Ledarskapsscenen med rubriken: Från gängkriminell till vanlig knegare. Hur ser vägen ut? Det handlar om villkor och krav som gör det möjligt att leda vägen bort från brott – och in i arbete. Torsdag kl 15 på Donnersgatan 6.

Vilka byggrelaterade frågor måsta absolut diskuteras i Almedalen, tycker du?

– Jag hoppas att vi kommer att prata både om de kortsiktiga och de långsiktiga frågorna. Finns många viktiga frågor men tänker ledarskapets värde, hållbarhet och kompetensförsörjning över tid. Det är så lätt hänt att dras med i den tyngande konjunkturen och glömma vad vi kan lyckas med om vi samarbetar.

Vilken roll spelar Almedalen i dag?

– Det som är unikt med Almedalen är att här går det att få till stånd de där kloka samtalen som vi annars inte riktigt hinner med i vardagen. Det är några dagar då vi stannar upp och tar oss tid att reflektera, kanske få nya insikter och nätverka. Almedalsveckan är en fantastisk möjlighet att vara en del av något större. Det är personliga och engagerade dagar där vi tillsammans kan påverka branschen, näringslivet och samhällsdebatten, dela med oss, lära av varandra och bygga värdefulla kontakter.

Klicka här för att se vilka punkter som Jeanet Corvinius medverkar i under Almedalsveckan.

Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke:

Vad kommer du att göra i Almedalen?

– Fullt upp med medverkan i seminarier, rundabordssamtal, måltider med planerad agenda med mera. För egen del medverkar jag i 11 seminarier i regi av Veidekkke, bostadspolitik.se, Swedbank, Unizon med flera från tisdag eftermiddag till fredag förmiddag.

Har du tips på några intressanta programpunkter?

Veidekkes och SKR:s seminarium om villkoren för det gröna industriskiftet i norr onsdag morgon kommer att bli mycket intressant, likaså Veidekkes seminarium om kriminaliteten inom bygg samma dag och specialseminariet med Jan Jörnmark där han får utrymme att alldeles ensam kommentera svensk bostadspolitik under 80 år. Bostadspolitik.se har därefter en fullspäckad onsdag eftermiddag där krisen inom bostadsbyggandet speglas från olika perspektiv, bland annat med statsrådet Niklas Wykman och Finansinspektionens chefsekonom Henric Braconier som gäster. Och så förstås Super Wednedsday, ”den stora bostadsdebatten” onsdag kväll som precis som vanligt kommer att samla fler hundra deltagare.  

Vilka byggrelaterade frågor måsta absolut diskuteras i Almedalen, tycker du?

– Kollapsen för bostadsbyggandet kommer – och måste – med nödvändighet ventileras i alla möjliga forum. Om inte politikerna direkt efter sommaren vidtar extraordinära åtgärder kommer vi att se en våg av konkurser och uppsägningar av personal under hösten. För Sverige och arbetskraftsförsörjningen skulle det få oerhörda konsekvenser.

Vilken roll spelar Almedalen i dag?

– Almedalen är fortsatt den viktigaste mötesplatsen mellan politik, media, olika branscher och idéburna organisationer. Det som händer medialt med fokus på rikspolitiken får givetvis störst genomslag men det som händer i olika avgränsade ekokommare är av väl så stor betydelse och möjliggör utbyte av åsikter och idéer som är ganska unikt för Sverige. På det sättet är Almedalen en betydelsefull manifestation för det öppna samtalet och svensk demokrati.