Nyheter

Bygg-vd vill bli glömd av Google

Den tidigare bygg-vd:n gillar inte vad som kommer upp när man söker på hans namn. Bild: Pixabay

I ett antal tidningsartiklar har den tidigare bygg-vd: n pekats ut som bedragare och han har därför krävt att Google ska radera länkarna.
Men Google har fått rätt och mannen vill nu att ärendet ska prövas av Svea Hovrätt.
En av länkarna han vill ha bort är till en artikel i Byggvärlden.

Den före detta vd:n, som varit verksam inom byggbranschen i Stockholmstrakten, begärde under 2015 att Google skulle ta bort sju länkar som kom upp när man sökte på hans namn.

Google Inc, med dotterbolaget Google Sweden AB, gick med på att plocka bort två av dem.
Google bedömde att de övriga, som länkade till tidningsartiklar i byggtidningar, relaterade till mannens yrkesliv och att de därför var av intresse för allmänheten.

I en artikel pekas han ut som bedragare, i en annan intervju får han frågor om sina många struliga affärer och Byggvärldens artikel handlar om att det att det vänt uppåt för byggbranschen.
Mannen menar att kränkningen av den personliga integriteten väger tyngre än Googles eller tredje mans eventuella intresse av att uppgifterna ska finnas kvar.

Han yrkar att han inte är någon offentlig person, att han svartmålats och att artiklarna beskriver affärer som gjordes i bolag vilka försattes i konkurs för flera år sedan.
Han vill heller inte längre förknippas med det bolag som han då var företrädare för.

Google har å sin sida anfört att man gjort en avvägning mellan mannens rätt att bli bortglömd och allmänhetens rätt till informationen. Artiklarna ifråga har publicerats i ”en seriös tidskrift av en väl ansedd journalist”, enligt Googles linje i tingsrätten, där bolaget även hävdade att företagaren varit dålig på att värna sin egen integritet på sociala medier.

Tingsrättens dom innebar att Google fick behålla alla länkar och att ex-vd:n ska ersätta Googles rättegångskostnader på 369 000 kronor.

Nu begär mannen prövningstillstånd i hovrätten om ”rätten att bli glömd” på nätet.

En viktig bakgrund till målet är den banbrytande Costeja-domen i EU-domstolen från 2014, då Google förlorade och tvingades att plocka bort länken till en tidningsnotis om en spanjors skuldärenden.