Nyheter

Byggandet av nya kontor minskar

NCC bygger nytt huvudkontor i Solna. Foto: Samuel Karlsson.

Det byggs och projekteras allt färre kontor. De senaste 12 månaderna har det byggstartats kontor för cirka 9,7 miljarder, en siffra som kan vägas mot 13,5 miljarder under föregående period.
– Det är inte bara bostadsbyggandet som minskar i Sverige, utan även kontorsbyggandet, konstaterar Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger som tagit fram statistiken.


Det är inte bara bostadsbyggandet som sjunker i Sverige. De senaste 12 månaderna har även byggandet av kontor mattas av.

Det är Sverige Bygger som har tagit fram statistik för kontorsbyggnader, och enligt den syns en nedgång för kontorsbyggandet totalt sett oavsett om man mäter faktiska byggstarter eller framtida projekterade byggstarter.

Nedgången gäller dessutom både för ny-, till- och ombyggnationer även om ny- och tillbyggnationerna av kontor har minskat mer än ombyggnationerna.

Byggstartsindex för kontorsbyggandet i Sverige totalt sett, de senaste 12 månaderna jämfört med förgående period, ligger just nu på -27,4 procent.

De senaste 12 månaderna har det byggstartat projekt där kontor är huvudkategorin i projekten (men där vissa delar av byggprojekten och byggkostnaden kan handla om t ex. butiker eller bostäder) för knappt 10 miljarder. Det är en nedgång från cirka 13,5 miljarder jämfört med föregående 12 månader.

De tre storstadslänen står för cirka 68 procent av byggstarterna, där Stockholm står för ca 30 procent av kontorsbyggandet, Skåne för 20 procent och Västra Götaland för cirka 17 procent. Blekinge, Gävleborg, Jönköping, Norrbotten, Västerbotten och Östergötland är län som har ett positivt byggstartsindex för kontorsbyggande.

– Men totalt sett är det är alltså inte bara bostadsbyggandet som sjunker i Sverige utan även kontorsbyggandet, konstaterar Peter Åhs. Den kategori som går bäst nu och som ökar är anläggning.

Även när det gäller projekterade kontorsprojekt så syns en nedgång. I kontorsprojekt som projekteringsstartat, där man har upphandlat arkitekter/byggkonsulter, ligger projekteringsindex på -21,1 procent. De senaste 12 månaderna har det projekteringsstartat kontorsprojekt med en framtida uppskattad byggkostnad för cirka 9,3 miljarder vilket kan jämföras med 11,8 miljarder föregående 12 månader.

Storstadslänen står för en betydande del, sammanlagt 70 procent av volymen.Byggherrar kontor

Här är de största byggherrarna vad gäller byggstartade kontor och förvaltningsbyggnader åren 2016-2018. Sverige Bygger har sammanställt vilka byggherrar som byggstartat störst byggvolym i Mkr på kontor och förvaltningsbyggnader under åren 2016-2018. Statistiken bygger på de projekt som har kontor eller förvaltningsbyggnad som största del av projektet (huvudkategori), även om dessa projekt också kan innehålla andra delar som t ex. bostäder och butiker. Däremot är projekt som till största delen bestått av bostäder eller butiker, men innehåller en mindre del kontor, exkluderade.Bygg- och projekteringsstarter

Sverige Bygger har gjort en genomgång av projekt i databasen där de valt ut projekt där kontor är huvudkategori/den största delen i projektet (även om projekt kan innehålla flera delar). Projekten omfattar både nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och in- och utvändigt underhåll i hela Sverige.
Byggstarter/projekteringsstarter gäller perioderna: 2016 (= nov 2015-okt 2016), 2017 (= nov 2016 – okt 2017) och 2019 (= nov 2017 – okt 2018)