Nyheter

Byggbolagen vill ha treåriga avtal

Mats Åkerlind.

Närmare 94 procent av byggbolagen vill ha en avtalslängd som är två år eller längre.
Detta visar en ny enkätundersökning bland medlemsföretagen i Sveriges Byggindustrier.

Just nu pågår avtalsförhandlingarna på byggområdet och under hela 2010-talet har ettåriga avtalslängder varit normen. Industriavtalet, som blev klart fredagen den 31 mars, är normerande för resterande del av arbetsmarknaden och innebär bland annat att avtalet gäller i tre år.

Enligt Sveriges Byggindustriers enkät vill cirka 70 procent att avtalslängden är minst tre år lång.

– Vår förhoppning är att ett treårigt avtal blir verklighet även på vårt avtalsområde eftersom våra medlemsföretag då kan lägga sin kraft på kärnverksamheten och få bättre förutsägbarhet istället för att varje år behöva lägga resurser på förhandlingarna. Med tanke på att vi behöver bygga över 700 000 nya bostäder fram till 2025 behövs alla tillgängliga resurser läggas på att förverkliga det, säger Mats Åkerlind, tillförordnad vd på Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Sveriges Byggindustrier förhandlar tre avtal på byggområdet. Tjänstemannaavtalet ska beräknas vara på plats under första halvan av april. Byggavtalet och Väg- och banavtalet ska vara färdigförhandlade den sista april. 

Enkätundersökningen är genomförd mars månad och 357 medlemsföretag har svarat på enkäten.