Nyheter

Bygger bilhall i Huddinge

NCC har inlett ett partneringsamarbete med Castellum för att bygga en bilhall om drygt 25 000 kvadratmeter i Huddinge, söder om Stockholm. 

Projektet är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 278 MSEK.

Bilhallen omfattar drygt 25 000 kvadratmeter och består av fyra våningar. Två våningar kommer att användas till bilhall och kontor och två våningar blir garage och uppställningsplats för bilar. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Projektet är uppdelat i två faser. Den första fasen är avklarad och innehöll planering, projektering samt förberedande markarbeten. Den andra fasen inleds nu och avser byggnation.

Arbetet inleds under juli månad och byggnaden planeras vara färdigställd vid årsskiftet 2018/2019.