Nyheter

Bygger huvudkontor i riskområde

Linus Pilebo, projektchef på Kålltorps Bygg. Foto: Kålltorps Bygg
Linus Pilebo, projektchef på Kålltorps Bygg. Foto: Kålltorps Bygg

Kålltorps Bygg bygger nytt huvudkontor åt Skrotfragkoncernen i Agnesberg, Göteborg.
– Projektet har vissa tekniska utmaningar, säger Linus Pilebo, projektchef på Kålltorps Bygg.

Götaälvdalen är sedan länge känt för att vara ett geotekniskt riskområde.

– Projektet har vissa tekniska utmaningar, det är vi medvetna om. Men utmaningar är något vi välkomnar. Vi triggas av komplexa uppdrag där vi tillsammans våra kunder förverkligar deras idéer och önskemål, säger Linus Pilebo som säger att projektet ska genomsyras av en nära dialog med beställaren.

– Genom att redan i tidigt skede lyfta utmaningarna vi står inför samt genom att omsorgsfullt projektera enligt försiktighetsprincipen och vidta åtgärder som de geotekniska lösningarna kräver, ser vi till att leverera en kostnadseffektiv produkt utan att behöva kompromissa varken med säkerhet eller miljö, säger Linus Pilebo.

Samverkansprojekt

Projektet ska ske i samverkan med Skrotfrag och där fokus ska ligga på att hitta smarta och långsiktigt hållbara lösningar för de nya lokalerna, utifrån cirkulära materialflöden.

– Det känns väldigt bra att vi fått förtroendet från Skrotfrag. Planerna för en ny kontorsbyggnad har pågått under en tid och vi ser fram emot att komma i gång med projektet. Att vi delar samma grundläggande värderingar gör projektet extra spännande. Ambitionen är att med så liten miljöpåverkan som möjligt skapa ett nytt huvudkontor för Skrotfrags fortsatta expansion, säger Linus Pilebo, projektchef på Kålltorps Bygg.

Ett av landets största

Skrotfragkoncernen är enligt pressmeddelandet ett av landets största företag inom återvinning. Via sina 24 filialer i södra och mellersta Sverige tar de emot, fragmenterar och återvinner skrot – allt från bilar och tunga fordon till elektronik och metaller. Emil Johansson är vd på Skrotfrag.

– Beslutet att välja Kålltorps Bygg har föregåtts av en noggrann process där flera faktorer varit direkt avgörande. Lokal aktör, gedigen referenslista, varvat med smidighet och prestigelöshet är exempel på viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat projekt, säger Emil Johansson.

Byggstart planeras till hösten 2022.