Byggprojekt

Bygger nya Platen-huset i Motala

Nya Platan-huset i Motala. Illustration: Winell & Jern arkitekter
Nya Platan-huset i Motala. Illustration: Winell & Jern arkitekter

Åhlin och Ekeroth får uppdraget att bygga Bostadsstiftelsen Platens nya huvudbyggnad. Projektet omfattar både om- och nybyggnad.

Under parollen Ett Platen ska Platens samtliga kontors- och verksamhetslokaler samlas under ett och samma tak. Den befintliga enplansbyggnaden ska moderniseras och få ytterligare en våning. Den nya byggnaden, som byggs med trästomme, får fyra våningsplan med en yta på 3 200 kvadratmeter.

Grundförstärkning genom pålning

– Vi är stolta och glada över förtroendet att bygga detta hus och ser fram emot utmaningen att införliva den äldre befintliga byggnaden i den nya. Här kommer vi bland annat behöva göra grundförstärkningar genom pålning och förstärka takbjälklaget med nya balkar. Att behålla ett tätt hus under den processen kräver både erfarenhet och nytänkande, säger Joakim Hedsköld, projektchef på Åhlin & Ekeroth Byggnads.

”Ser fram emot ett givande projekt”

Karin Jönsson är fastighetschef på Bostadsstiftelsen Platen:

– Vi ser fram emot ett givande projekt i samverkan med Åhlin & Ekeroth som vi upphandlat bland annat utifrån deras erfarenheter inom storskaliga trähusbyggen. Deras erfarenheter från projekt som Ebbepark i Linköping, där de byggt ett kontorshus helt i trä, gör att vi känner stor trygghet inför byggstart.

Byggtiden beräknas till cirka 20 månader och den ungefärliga projektkostnaden 120 miljoner kronor.