Nyheter

Bygger Vårbergs högsta hus

Sammanlagt ska 1500 bostäder byggas längs Vårbergsvägen. Illustration: Stockholms stad/Tovatt Architects and Planners

Peab Bostad har vunnit markanvisning i Vårberg omfattande två bostadshus med ett hundratal lägenheter. Det högsta huset blir 13 våningar högt.

Husen, ett 13-vånings och ett 8-vånings, ska byggas i hörnet av Vårbergsvägen och Svanholmsvägen.

– Byggnaden blir ett nytt landmärke och kommer att öka blandningen av olika upplåtelseformer i området. Tillsammans med Fokus Skärholmen och White arkitekter kommer vi att vara med och utveckla platsen så att den blir en föregångare inom social hållbarhet, säger Emma Eriksson, projektchef på Peab Bostad och ansvarig för utvecklingen av projektet i Vårberg i ett pressmeddelande.

Området ingår i Stockholms stads stadsutvecklingsprojekt Fokus Skärholmen med höga ambitioner kring social hållbarhet. Carl Johan Casserberg är affärsutvecklare och hållbarhetsansvarig för Peab Projektutveckling i Stockholm.

– Vi har haft en fantastiskt bra dialog med Stockholms stad under hela processen. Vi har inspirerats av stadens fokus på social hållbarhet och det känns kul att vi nu får stadens förtroende och därmed kan visa upp hela Peabs hållbarhetserbjudande i detta projekt.

Stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen har som målsättning att tillföra nya bostäder och förbättrade stadskvaliteter samt stärka den sociala hållbarheten i området. Sammanlagt utvecklas 1 500 nya bostäder längs Vårbergsvägen, som kommer att förvandlas till en gata kantad med stadsbebyggelse.