Nyheter

”Byggföretag slås ut i glesbygden”

Glesbygden avfolkas när människor flyttar till storstäderna. Det kommer att leda till att många mindre byggföretag kommer att slås ut under den kommande tioårsperioden. Det förutspår konsulten Göran Wikner i en analys till Sveriges Byggindustrier.

Befolkningsströmmarna går från skogs- och glesbygder till storstadslänen. Dessutom visar prognoserna på minskande barn- och ungdomskullar i stora delar av Sverige under de nästa tio åren.

— Det finns ett starkt och klart samband mellan antalet barn och hur byggmarknaden förändras. Barnfamiljerna är viktiga, de påverkar efterfrågan på hus och lägenheter, skolor och dagis, säger Göran Wikner.
Därmed riskerar stora delar av dagens lokala byggmarknader att tyna bort.
— Många företag kommer att försvinna, säger Göran Wikner.

Lars Jagrén, chefsekonom på Sveriges byggindustrier, menar att Wikners rapport pekar på två spegelvända problem.
— För det första trycket på storstäderna vad gäller bostadsmarknad och transportsystem. För det andra den svaga utvecklingen på landsbygden.

Johan Skoglund, vd för JM, menade att det trots allt finns flera möjligheter till ljusning för glesbygdskommuner. Han pekade på upplevelseindustrin och politikernas möjligheter att styra immigrationsströmmarna till avfolkningsbygder.
— Och den som vet hur äldre vill leva och bo i framtiden blir mångmiljonär, säger han.

Det företag han själv leder har dock sedan länge koncentrerat sin verksamhet till expansiva storstadsområden och bygger inte norr om Uppsala.
— En befolkningsökning är helt avgörande för vår affär, att bygga nya bostäder. Vi har följt den demografiska utvecklingen i väldigt många år, säger Johan Skoglund.

Trots att rapporten pekar på att det kommer att bli färre aktörer på byggmarknaden i framtiden tror Johan Skoglund på en fortsatt stark konkurrens.
— Marknaden kommer att bli mindre så konkurrensen blir nog fortsatt stor.