Nyheter

Byggföretagen stämmer Byggnads

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen
Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Byggföretagen stämmer sin fackliga motpart Byggnads i Arbetsdomstolen. Tvisten gäller implementeringen i kollektivavtalet av ”treundantaget” i nya Lagen om anställningsskydd, LAS.

– Tvisteförhandling har genomförts utan resultat. Därför känner vi oss tvingade att ta nästa steg i den juridiska processen, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Byggföretagen.

”Stor oenighet råder”

Arbetsgivare med högst tio anställda har vid uppsägning tidigare kunnat undanta två anställda som bedöms ha särskild betydelse. Med de nya reglerna i LAS har arbetsgivaren rätt undanta upp till tre anställda – oavsett antalet anställda.

– Tyvärr fortsätter Byggnads att obstruera mot de nya reglerna i LAS och stor oenighet råder om turordningen. Tvisten är förstås extra besvärande med tanke på konjunkturläget och kommande avtalsrörelse, säger Mats Åkerlind.

Nya LAS började tillämpas den 1 oktober.

”Står fritt att pröva det rättsligt”

Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads kommenterar saken:

– Det här rör sig om en regel som infördes i kollektivavtalet via medlingsbud 2001. Då vore det snarare rimligt att Byggföretagen yrkar på att den ändras i kommande avtalsförhandlingar. Nu väljer man en annan väg och jag kan bara konstatera at det råder olika uppfattningar i den här frågan. Då står det Byggföretagen fritt att pröva det rättsligt, säger han.