Bolag

Byggföretaget som surfar på renoveringsvågen

Renoveringsprojekten ökar i landet och ett av de bolag som utför många ombyggnads- eller renoveringsprojekt är RA Bygg i Mölndal.
Albin Karlsson, platschef och Viktor Zetterberg, arbetschef med ansvar för Rot-projekten på RA Bygg. Foto: Henrik Ekberg

Renoveringsprojekten ökar i landet och ett av de bolag som utför många ombyggnads- eller renoveringsprojekt är Rune Adielsson Bygg i Mölndal.
– Det är ett lockande segment om man hittar rätt projekt. Konkurrensen är inte lika tuff, säger Viktor Zetterberg, arbetschef med ansvar för rot-projekten på RA Bygg.

RA Bygg placerar sig på en femteplats i landet, enligt Byggfaktas statistik över de mest aktiva rot-byggarna i landet, med 49 projekt och en totalkostnad på drygt 1,3 miljarder kronor. Rot är samlingsnamnet för renoverings-, ombyggnads- eller tillbyggnadsprojekt, vilket inte ska förväxlas med avdragsgilla rot-projekt (rot-avdrag) som enbart vänder sig till privatpersoner. Men det är inte alla byggbolag som lockas av rot-jobben, vilket har sina förklaringar, enligt Viktor Zetterberg.

– Det är nog inte lika attraktivt när man ser svårigheterna med det. Det kan vara komplicerat och man vet inte alltid vad som gömmer sig bakom en vägg eller under ett golv. Det innefattar oftast större rivningsentreprenader och vid rivningar kan oförutsedda saker dyka upp, säger han.  

Lyckats med marginalerna

RA Bygg har ändå lyckats få bra marginaler för den här typen av projekt och förklaringen till att Mölndalsbolaget har varit så aktiva när det gäller renoverings-, ombyggnads- eller tillbyggnadsprojekt är, enligt vd:n Tomas Samuelsson, erfarenhet och det kontaktnät som man byggt upp genom åren.

– Sen jag började på bolaget i början av 2000-talet har vi utfört många renoverings- och ombyggnationsprojekt och det genererar hela tiden fler. Jag tror att det alltid kommer att finns behov av att förändra befintliga byggnader, säger han.

Offentliga lokaler

RA Bygg arbetar framför allt mycket åt privata företag, som till exempel fastighetsbolag, och åt den offentliga sektorn som exempelvis kommunala bostadsbolag eller förvaltningar. Endast en liten del utförs åt privatpersoner.

– Framför allt jobbar vi mycket nu med offentliga lokaler och på senare tid har det också varit en del konverteringar av lokaler till bostäder, till exempel källare i flerbostadshus som vi bygger om till bostäder, berättar Viktor Zetterberg.  

Miljonprogrammen

De senaste åren har miljonprogrammen diskuterats livligt, bland annat vad gäller stambyten. RA Bygg har utfört en del jobb i bland annat Bergsjön, strax norr om Göteborg, men man tror att dessa uppdrag kommer att öka rejält.

– Det har egentligen bara börjat, det finns ett enormt behov och där ser vi också en stor marknad för oss. De här husen är 60 år nu, antingen får man riva dem eller renovera dem. Enligt en utredning jag tog del av nyligen återstår fortfarande två tredjedelar av miljonprogramshuset att renovera, säger Tomas Samuelsson.

Klarebergsskolan

På RA Bygg, som i år 30-årsjubilerar, arbetar åtta tjänstemän med rot-projekt. I dagsläget är bolaget involverad i sju större renoverings- och ombyggnadsprojekt runt om i Göteborgsregionen, förutom några mindre som byggservice utför. Men ambitionen är att växa inom det här området.

– Vi ska bli fler inom sektorn och vi ska räkna på fler projekt. Vi har kompentensen och om marknaden utvecklar sig som vi tror så kommer det att bli fler projekt framöver, säger Viktor Zetterberg.  Ett av renoverings-projekten pågår nu i Klarebergsskolan i Hisings Kärra, strax utanför Göteborg. Den kommunala skolan stod klar i slutet 1970-talet och behovet av en totalrenovering är stort, inte minst beroende på att skolan och hela Kärra centrum är byggt på lera. Det mesta inne i skolan ska rivas ut, men stommen och innerväggarna behålls, liksom tegelfasaden och viss inredning. El, rör, ledningar och ventilation blir ny. Det enda som ska göra utvändigt är en tillbyggnad av fläktrummet på taket.

Tryckimpregnerade syllar

– Största problemet här är fukten och att få till akustiken inne i lokalerna. På 1970-talet byggdes till exempel inte alla innerväggarna ändå upp till taket, det kommer vi att göra nu för att klara akustikkraven. Man använde även tryckimpregnerat virke till syllarna och det är heller inte så populärt i dag, dessa måste bytas ut, berättar Viktor Zetterberg.  

Projektet påbörjade i januari och väntas pågå i åtta månader.

– Projektkostnaden för det här ligger på runt 40 miljoner kronor, storleksmässigt är detta ett optimalt projekt för oss.

Här är hela listan på de 30 mest aktiva rot-byggarna i landet.