Nyheter

Byggherre frias trots miss

Bygget av ett lager innehöll sådana risker att arbetsmiljöplan krävdes. Och det var byggherren som skulle sett till att planen gjordes. Men byggherren frias ändå av Helsingborgs tingsrätt.

Byggherren lät uppföra en lagerbyggnad för knappt tre år sedan i Ängelholm. Vid en inspektion stoppades arbetet sedan det upptäckts att det inte fanns någon arbetsmiljöplan för bygget.

Arbetsmiljöåklagare Lotten Loberg åtalade företaget och yrkade 25 000 kronor i företagsbot.

Företagets företrädare hävdade att arbetsmiljöplanen var den anlitade entreprenörens ansvar.

Arbetarskydd skriver att Helsingborgs tingsrätt slår fast att bygget innehöll sådana risker att en arbetsmiljöplan krävdes. Det riskabla var arbete över två meter upp och arbete med tunga byggelement.

Tingsrätten anser att arbetsmiljöplanen var byggherrens ansvar, men samtidigt att det inte var oaktsamhet eller någon annat straffbart som gjorde att planen inte upprättades. Domstolen menar att varken företrädaren för byggherren eller någon annan anställd där har insett eller borde ha insett att lagerbygget innebar sådana riskmoment att det krävdes en arbetsmiljöplan.

Domen kan överklagas fram till och med den 20 oktober.

Ann Norrby