Nyheter

Byggherre krävs på tio miljoner

Akademiska Hus följer inte lagen om offentlig upphandling (LOU). Det är ett brott, anser Konkurrensverket som kräver böter på tio miljoner kronor vid Förvaltningsrätten.

— Det är en allvarlig överträdelse när en offentlig aktör inte följer lagen och avtalar om en byggentreprenad i miljardklassen utan att följa upphandlingsreglerna. Lagen bygger på att konkurrensutsättning och öppenhet inför alla potentiella budgivare är den bästa garantin för att det mest förmånliga kontraktet skrivs under, säger generaldirektör Dan Sjöblom.

Kravet att döma ut böter — upphandlingsskadeavgift — är det första ärendet som Konkurrensverket tar till domstol. Efter en skärpning av upphandlingslagstiftningen i juli 2010 finns nu den möjligheten. Och i ett pressmeddelande säger Dan Sjöblom att det är prioriterat att motverka otillåten direktupphandling och fler fall lär följa.

Inför bygget av Veterinär- och husdjurscentrum i Uppsala skrev Akademiska Hus ett kontrakt med Skanska värt 1,1 miljard kronor.

Upphandlande myndigheter omfattas av LOU men Akademiska Hus har tolkat lagen som att LOU inte gäller dem. Sedan bolaget bildades 1993 har de inte följt LOU. De säger nu att de välkomnar en juridisk prövning för att veta vad som gäller framöver.

Akademiska Hus är ett bolag, som staten äger till 100 procent. De är landets näst största fastighetsägare, som bygger och förvaltar kunskapsmiljöer, det vill säga lokaler åt universitet och högskolor.

— Akademiska Hus verkar på en konkurrensutsatt marknad, det finns i dag ett 30-tal större aktörer som hyr ut lokaler till universitet och lärosäten i Sverige och vi anser att vi därför inte omfattas av LOU. Med LOU riskerar våra ofta komplicerade byggprocesser att ta längre tid. Risken är också att de därmed blir dyrare, vilket i förlängningen drabbar både hyresgäster och skattebetalare, säger Anette Henriksson, vd och koncernchef för Akademiska Hus.

Men Konkurrensverket gör en annan bedömning.

—Det är bra att domstolen nu, efter skärpningen av lagen, får möjlighet att fastställa att Akademiska Hus ska upphandla sina byggentreprenader i enlighet med lagen, kommenterar Dan Sjöblom.