Nyheter

”Byggindustrin drivande i energifrågor”

Byggindustrin lurar inte alls in bostadsköparna i en energifälla, som Europaparlamentarikern Lena Ek påstår. Snarare är byggbranschen drivande i energifrågor, anser Danielle Freilich på Sveriges Byggindustrier.

Danielle Freilich, miljöansvarig på Sveriges Byggindustrier, ger svar på tal till Lena Ek (c) i ett debattinlägg på europaportalen.se. Lena Ek har tidigare på debattplats påstått att byggindustrin lurar in bostadsköparna i en energifälla med nyproducerade hus som inte är energisnåla.

Det stämmer inte, menar Danielle Freilich, och påpekar att det är beställarna och politikerna som bestämmer husens prestanda.

— Ett problem är att kunderna alldeles för ofta fokuserar på lägsta produktionskostnad och inte lägsta livscykelkostnad, skriver hon och poängterar att byggindustrin har varit drivande i Kretsloppsrådets arbete, i arbetet för en skärpt Reach-lagstiftning och initiativtagare för BASTA-systemet.