Byggmästargruppen bygger nya bostäder i Annedal

Byggmästargruppen bygger nya bostäder i Annedal
Byggmästargruppen planerar bygga 89 hyresrätter i det nya bostadsområdet Annedal åt ByggVesta.
Byggmästargruppen planerar bygga 89 hyresrätter i det nya bostadsområdet Annedal åt ByggVesta. Kvarteret Tappen tillhör den sista bebyggelseetappen i utvecklingsområdet Annedal i Stockholms kommun. Den nya stadsdelen gränsar till befintliga Mariehäll i söder och i norr mot Sundbyberg. Området kännetecknas av stadsmässiga kvarter kring ett centralt parkrum.

Husen uppförs som Egenvärmehus. Egenvärmehus innebär att byggnaden har en extremt låg energianvändning förenat med god inomhusmiljö. Bostäderna är radiatorlösa och kommer huvudsakligen att värmas upp av uppvärmd ventilation via fjärrvärme, instrålad solvärme, hushållsapparater, belysning, verksamhet och de boende själva. 

Byggmästargruppen och ByggVesta Development AB har ingått ett Partneringavtal, vilket innebär att de tillsammans med leverantörer och underentreprenörer bygger ett långsiktigt samarbete för att; bygga med mycket god kvalitet och energieffektivitet och samtidigt hålla en produktionskostnad lägre än genomsnittet.

Projektet är en totalentreprenad i partnerskap. Produktionsstart hösten 2012. Inflytt planerat till 2014.

Relaterade artiklar

Nu är Karlatornet högst i Norden
De bygger Axevalla Hästcentrum
HD prövar inte frågan – tvisten om Gondolens skadestånd är avgjord
Överklagar miljardkontrakt i tunnelbanans utbyggnad