Nyheter

Byggnads vann tvist i AD

Bemanningsavtalet säger att inhyrda arbetare ska ha en lönenivå som motsvarar genomsnittet hos de ordinarie med samma arbetsuppgifter. Men vilken grupp eller vilka grupper på ett bygge ska de inhyrda jämföras med?

Byggnads hade stämt Arbetskraft Öresund och Bemanningsföretagen för brott mot bemanningsavtalet, skriver Lag & Avtal. Tvisten gällde tillämpningen av bemanningsavtalets skrivning om att inhyrda arbetare ska ha en lön som motsvarar det genomsnittliga förtjänstläget hos dem som är ordinarie på arbetsplatsen. Om själva skrivningen fanns ingen tvist. Men om tillämpningen vid Peabs bygge Ankarspelet i Malmö, där arbetare från Arbetskraft Öresund var inhyrda, blev det tvist.

Byggnads ansåg att de inhyrda borde jämföras med de utbildade arbetarna och att lärlingar och feriepraktikanter inte skulle ingå i underlaget.

Parterna var eniga om att arbetsuppgifterna skulle styra jämförelsen, inte utbildning eller kompetens. Bemanningsföretagen ansåg utifrån detta att de inhyrda borde jämföras med hela arbetsstyrkan inklusive lärlingar och feriepraktikanter, i andra hand skulle de jämföras med bara lärlingar och praktikanter. Om inte skulle Peab, som var inhyrare, behöva betala de inhyrda arbetarna högre lön än de som jobbade som ordinarie med samma enklare uppgifter.

Den lön som faktiskt betalades till de inhyrda var lägre än för de ordinarie, men frågan om lönerna blev en underordnad sedan Bemanningsföretagen efter en uppjustering kommit att ligga mycket nära den beräkning som Byggnads presenterade.

Arbetsdomstolen konstaterar att bemanningsavtalet inte ger något besked om hur lärlingar och praktikanter ska betraktas. Men eftersom lärlingarna omfattas av ett annat kollektivavtal och att det för bägge grupperna handlar om utbildning, anser Arbetsdomstolen att de inte ska räknas in i den grupp som bestämmer det genomsnittliga löneläget.

I ett tidigare mål, dom nr 54/2009, kom domstolen fram till att lärlingar inte skulle räknas då en jämförbar grupp söktes för att bestämma lönerna då inhyrda utgjorde hela arbetsstyrkan på ett bygge.

Arbetsdomstolen dömer till förmån för Byggnads. Arbetskraft Öresund ska betala resterande lön till den medlem i Byggnads som fanns på arbetsplatsen som inhyrd kraft. Arbetskraft Öresund ska också betala allmänt skadestånd till Byggnads. Beloppet stannar dock vid 40 000 kronor med hänvisning till bemanningsavtalets oklarhet. Arbetskraft Öresund och Bemanningsföretagen ska stå för varsin halva av Byggnads rättegångskostnader.