Nyheter

Byggnadsarbetare <br></br> slutar i förtid

Anställda inom byggbranschen tenderar att gå i pension i förtid, visar statistik från SCB och forskare från Arbetslivsinstitutet. Kvinnliga vd-ar och manliga biologispecialister stannar kvar längst i arbetslivet.

Kvinnliga byggnadshantverkare lämnade arbetslivet i genomsnitt 5,3 år tidigare än pensionsåldern, manliga byggnads- och anläggningsarbetare 5,1 år tidigare. Båda yrkeskategorierna hör till dem som listas som sämst för den som vill jobba fram till pensionsåldern.

— Yrkesgrupperna som är värst drabbade är väldigt utsatta när det gäller arbetsmiljöförhållanden. Det är yrken med hög fysisk belastning som ofta ger belastningsskador, säger Roland Kadefors vid Göteborgs universitet, till LO-tidningen.

Kvinnor på vd-poster, med uppdrag som verkschefer eller på liknande chefspositioner jobbar kvar längst inom sitt yrke. Bland män blir specialister inom biologi, jord- och skogsbruk mest långlivade inom arbetslivet.